×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2014
  • nr 201
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:53
  • Artykuły: 38
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
13-22 Polityka rachunkowości samorządowych zakładów budżetowych - wybrane problemy
Dorota Adamek-Hyska
8
23-35 Zmiany regulacyjne w systemie rewizji finansowej i ich wpływ na politykę jakości w firmach audytorskich
Mariusz Andrzejewski
13
36-47 Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki
Ewa W. Babuśka
9
48-59 Koszty BHP w polityce rachunkowości podmiotu społecznie odpowiedzialnego
Renata Biadacz, Jolanta Chluska
21
60-70 Jakość zysku spółek IPO na przykładzie GPW w Warszawie
Rafał Cieślik
12
72-85 Wpływ polityki rachunkowości w obszarze aktywów obrotowych na treść informacyjną sprawozdań finansowych- ...
Magdalena Głębocka
6
87-95 Wpływ polityki rachunkowości w zakresie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na wynik finanso ...
Ireneusz Górowski
6
96-104 Wpływ statystyki publicznej na politykę rachunkowości
Ewa Hellich
3
105-114 Kwalifikacja umów deweloperskich i gruntów w zasadach (polityce) rachunkowości wybranych przedsiębiorstw ...
Stanisław Hońko
4
115-122 Polityka rachunkowości a zakres ujawnień informacji sprawozdawczych
Beata Iwasieczko
15
123-132 Zasady rachunkowości mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w świetle przepisów obowiązujących w Polsce
Natalia Jaśkiewicz
2
133-141 Polityka rachunkowości OFE w świetle zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w ...
Krzysztof Jonas
6
142-150 Polityka rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach
Angelika Kaczmarczyk
12
151-159 Rola audytu w prawidłowym stosowaniu polityki rachunkowości
Kinga Kozubek
21
160-169 Wycena środków trwałych jako materialny instrument polityki rachunkowości w zakresie kształtowania całkow ...
Iwona Kumor
10
170-182 Wpływ polityki bilansowej i podatkowej w zakresie wyceny operacyjnych aktywów trwałych na wynik finansowy ...
Anna Kuzior
11
183-192 Polityka rachunkowości a kierunki zmian raportowania w przedsiębiorstwach
Ewa Maćkowiak
16
193-204 Polityka rachunkowości w systemie rachunkowości
Bronisław Micherda
23
205-220 Amortyzacja w procesie realizacji założeń polityki rachunkowości przedsiębiorstwa górniczego
Katarzyna Olejko
18
221-232 Model biznesu a polityka rachunkowości
Marcin Pielaszek, Gertruda Krystyna Świderska, Małgorzata Krysik
10
233-243 Polityka rachunkowości w procesie badania sprawozdań finansowych
Józef Pfaff
8
244-254 Polityka rachunkowości w zakresie prac badawczo-rozwojowych a wynik finansowy
Katarzyna Piotrowska
7
250-262 Wpływ luki informacyjnej na modyfikacje ujawnień informacji o wyniku finansowym- wyniki badań brytyjskich ...
Ewa Śnieżek, Michał Wiatr
12
255-265 Polityka rachunkowości w zakresie rezerw na zobowiązania i jej znaczenie w kształtowaniu wyniku finansowego
Lucyna Poniatowska
18
266-276 Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
Halina Rechul, Judyta Witowska
15
277-287 Wycena jako instrument polityki rachunkowości grupy kapitałowej- konieczność wyboru czy możliwość kreowan ...
Marzena Remlein
14
288-298 Polityka rachunkowości w obszarze wyceny nieruchomości
Marcin Roj
4
299-313 Systemowy charakter rachunkowości a polityka bilansowa
Maria Smejda, Łukasz Makowski
5
314-326 Polityka rachunkowości w kontekście rachunkowości kreatywnej
Konrad Stępień
22
327-336 Zarządzanie polityką rachunkowości w aspekcie prawa podatkowego
Marcin Stępień
22
337-349 Wytyczne polityki rachunkowości zamkniętych funduszy inwestycyjnych w świetle źródeł prawa
Aleksandra Sulik-Górecka
10
363-378 Polityka w zakresie audytu wewnętrznego jednostek sektora polskich finansów publicznych a wspomaganie zar ...
Marcin Tatoj
31
379-392 Polityka rachunkowości w zakresie nieruchomości inwestycyjnych
Katarzyna Tkocz-Wolny
17
393-403 Specyfika polityki rachunkowości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Rafał Wawrowski
10
404-413 Wpływ przyjętej metody wyceny papierów wartościowych dłużnych na wynik finansowy banku
Joanna Wielgórska-Leszczyńska
10
415-423 Płynność finansowa jako miara sprawności funkcjonowania firm farmaceutycznych
Izabela Witczak
10
424-432 Neutralność jako ważna cecha sprawozdania finansowego?
Piotr Wójtowicz
15
433-442 Polityka bilansowa w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących należności kredytowe na przykładzie banku A
Aneta Wszelaki
10