×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2014
  • nr 183, cz. 1
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:51
  • Artykuły: 22
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
11-27 Innowacje w procesie motywowania pracowników w amerykańskiej praktyce zarządzania
Henryk Bieniok
10
28-37 Twórczość i innowacyjność w przedsiębiorstwie. Pośrednicząca rola przedsiębiorczości organizacyjnej
Katarzyna Bratnicka
24
38-48 Inteligentne specjalizacje regionu jako szansa wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa
Jan Brzóska
16
49-60 Model SPIN jako szansa na wsparcie transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw
Zuzanna Drożdżak, Seweryn Krupnik, Karolina Łukasiewicz, Anna Szczucka, Dariusz Szklarczyk
12
61-73 Rola innowacji w modelach biznesu
Daniel Gajda
14
74-85 Uwarunkowania innowacyjności w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia
Grzegorz Głód, Wojciech Głód
12
86-96 Refleksje nad paradoksami w procesie motywacji do pracy
Grażyna Gruszczyńska-Malec, Monika Rutkowska
28
97-105 Przydatność nowoczesnych metod selekcji pracowników z perspektywy programów zarządzania talentami
Tomasz Ingram
12
106-114 Postawa wobec zmian oraz rodzaje wdrożonych innowacji na przykładzie wybranego sektora usług publicznych
Magdalena Kóska-Simon
13
115-129 Stymulowanie zachowań innowacyjnych pracowników w korporacjach
Teresa Kraśnicka, Martyna Wronka-Pośpiech
31
130-141 Innowacyjność w przedsiębiorczości społecznej a ustawowy zakres filantropii i dobroczynności
Małgorzata Kurleto
22
142-152 Wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia innowacji technologicznych - aspekt teoretyczny
Agata Kurzawa-Dobek
21
153-161 Innowacje organizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Stefan Lachiewicz
6
162-174 Zarządzanie proinnowacyjne w warunkach nietrwałych przewag konkurencyjnych
Grażyna Leśniak-Łebkowska
13
176-187 Internalisation of SMEs - Source of Competitive Advantage
Miroslav Majtán, Peter Šinský
12
188-196 Skuteczność programów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw
Anna Michna, Roman Kmieciak
15
197-204 Potential Theory and Innovation Dynamics of Enterprise
Zdeněk Mikoláš
3
205-218 Skala wykorzystania innowacyjnej strategii zarządzania relacjami z klientami CRM. Wybrane wyniki badań
Celina M. Olszak, Kamila Bartuś, Grażyna Billewicz
12
219-229 Egzemplifikacja innowacji technologicznej w procesie produkcji części samochodowych. Studium przypadku
Grzegorz Pawlak, Łukasz Górka
10
230-242 Innowacyjność wymaga rutyny. Zastosowanie koncepcji design thinking w tworzeniu innowacji
Adrian Pyszka, Michał Bartoszewicz
13
243-255 Zarządzanie wiedzą a innowacyjność Organizacji sieciowych w świetle. Wyników badań
Agnieszka Sopińska
6
256-266 Innowacje w polskich mikroprzedsiębiorstwach
Izabella Steinerowska-Streb
18