×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • nr 124
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:46
  • Artykuły: 15
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
11-28 Chaotyczne reakcje rynków finansowych - aspekt probabilistyczny wyceny i zabezpieczeń płatniczych na rynk ...
Włodzimierz Szkutnik
9
29-44 Modele subiektywne w konstrukcji prognoz długookresowych
Konstancja Poradowska
15
45-62 Statystyczna nieokreśloność w wycenie charakterystyk rynków finansowych
Włodzimierz Szkutnik
4
63-76 Ryzyko w aspekcie zarządzania w zróżnicowanym otoczeniu społeczno-gospodarczym
Jerzy Zemke
11
77-86 Uwarunkowania poziomu bezrobocia wybranych państw UE - analiza statystyczna
Maria Balcerowicz-Szkutnik
8
87-98 Prognostyczny wariant ubóstwa dla gospodarstw domowych makroregionu południowego
Anna Sączewska-Piotrowska
7
99-113 Metody budowy długoterminowych prognoz przedziałowych rozwoju nowych zjawisk
Mirosław Wójciak
6
115-129 Modelowanie liczby szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku występowania dużej liczby zer, z w ...
Alicja Wolny-Dominiak
5
131-142 Wpływ niepewności oszacowania zmienności na cenę instrumentów pochodnych
Tadeusz Czernik
9
143-164 Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane
Monika Dyduch
13
165-182 Podobieństwo zmian średnich cen transakcyjnych 1 m2 powierzchni mieszkań w wybranych miastach województwa ...
Iwona Dittmann
14
183-192 Wartość zagrożona opcji europejskich szacowana przedziałowo. Symulacje
Daniel Iskra
7
193-216 Kryteria wyboru dynamicznych modeli czynnikowych dla celów prognostycznych
Jan Acedański
16
217-231 Analiza wpływu kosztów transakcyjnych na ocenę efektywności wybranej strategii inwestycyjnej
Maciej Pichura
8
233-244 Reguły polityki pieniężnej a prognozowanie wskaźnika inflacji
Agnieszka Przybylska-Mazur
4