×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2009
  • VI
  • Tom
  • 31.08.2015 12:16:19
  • Artykuły: 29
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
7 - 24 Uhrowieccy herbu Suchekomnaty w ziemi chełmskiej do połowy XVI w.
Włodzimierz Czarnecki
8
25-50 Michał Gliński namiestnikiem wielkoksiążęcym w Ucianie. Mało znany epizod z życia kniazia w latach 1499–1500
Dominik Szulc
46
51-64 Prokuratorzy wileńskiej kapituły katedralnej w drugiej połowie XVI wieku
Wioletta Pawlikowska
9
65-72 Kanclerz i hospodar – klientelizm nietypowy? Na marginesie stosunków Jana Zamoyskiego z Jeremim Mohyłą
Michał Wasiucionek
14
73-80 Senatorowie obecni na sejmach i zjazdach w czasie panowania króla Michała (1669-1673)
Leszek A. Wierzbicki
13
81-91 Kaznodziejski dokument podwójnej gry politycznej. Mowa księdza Benedykta Rusieckiego na pogrzebie Kazimie ...
Krzysztof Obremski
9
93-134 Przemoc, presja, przekupstwo i konflikty na sejmikach brzeskim i pińskim w dobie saskiej w świetle pamięt ...
Michał Tomasz Wójciuk
81
135-146 Burza natury. O nowym pejzażu oświeconych w polskich czasopismach
Agnieszka Maciocha
26
147-158 Ruder Josip Bošković i atomizm. Teoria pośrednia między mechaniką Newtona a monadologią Leibniza
Andrzej Łukasik
10
159-168 Uwagi na temat feudalizmu rosyjskiego w historiografii zachodnioeuropejskiej od XVIII do połowy XX w.
Eligiusz Podolan
14
169-198 Специфика учреждения министерств в России в начале XIX века
Михаил Анатольевич Приходько
12
199-216 Filozofia słowiańska jako filozofia uniwersalna
Zofia Majewska
20
217-253 Znaczenie i wpływy rodowej izbicko-radzyńskiej dynastii chasydzkiej w środowisku lokalnym i poza nim w XI ...
Alicja Gontarek
46
255-266 Zdziechowskiego krytyka bolszewizmu jako czynnika destrukcji międzywojennej Europy
Leszek Gawor
10
267-306 Rozboje, rabunki i pogromy Żydów przez 1 Armię Konną na południu Rosji oraz na Ukrainie i w Polsce w 1920 r.
Aleksander Smoliński
52
307-322 Instytucja Senatu w państwowych szkołach akademickich II Rzeczypospolitej
Jarosław Jastrzębski
5
325-333 Bohdan Łepki (1872-1941) jako ambasador ukraińskiej kultury w Polsce
Izabela Wojcieszuk-Kukiełka
8
335-344 Przestrzeń Drohobycza – miasta Andrzeja Chciuka
Katarzyna Weinper
6
345-357 Program polityczny Adama Doboszyńskiego jako przykład młodoendeckiej myśli społeczno-gospodarczej
Marian Szołucha
5
359-391 Materiały greckie do autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce cz. I.
Andrzej Borkowski
9
393-402 Komitet Stowarzyszenia Unii, nieznana organizacja niosąca pomoc byłym unitom w guberni siedleckiej w lata ...
Andrzej Szabaciuk
3
403-424 Oficerowie i urzędnicy wojskowi 66 butyrskiego pułku piechoty na początku 1914 r.
Krzysztof Latawiec
0
425-435 W oczekiwaniu na powrót – losy Mariana Markusa
Marcin Kruszyński
7
437-442 Dzieje Hrubieszowa Tom I „Od pradziejów do 1918 roku”, pod redakcją Ryszarda Szczygła, Hrubieszów 2006, s ...
Albin Koprukowniak
0
443-445 Katarzyna Duda (red.), Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, t. II, wyd. UJ, Kraków 2008, ss. 276
Danuta Danilkiewicz
0
446-454 Jerzy Szczepański, Książę Ksawery Drucki-Lubecki 1778-1846, Warszawa 2008, Wydawnictwo DiG, s. 278, fotografie
Albin Koprukowniak
0
455-457 Paweł Kiernikowski, Miasto Chełm w okresie międzywojennym (1918-1939), Chełm 2007, ss. 434
Mirosław Szumiło
2
458-461 Spotkanie w ogrodzie Andromedy (Jubileusz profesora Andrzeja Rusława Nowickiego)
Zofia Majewska
0
462-466 Polemika z recenzją Roberta Jopa pracy G.J. Pelicy pt. „Z dziejów straży pożarnej w Łęcznej. Jubileusz i ...
Grzegorz Jacek Pelica
0