×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2014
  • 02[32]
  • Numer
  • 11.10.2015 20:26:22
  • Artykuły: 20
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
Szkody łowieckie w uprawach rolnych
M. Sporek
21
Małe i średnie przedsiębiorstwa jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
M. Bucka
24
Przedsiębiorczość osób młodych na wsi - stymulatory i bariery
E. Psyk-Piotrowska, E. Sudra
26
Miejsce sektora rolno-spożywczego w gospodarce polskich regionów
P. Beba, W. Poczta
20
Zróżnicowanie jakości życia na obszarach wiejskich Unii Europejskiej
J. Hadynski
16
Skutki potencjalnej liberalizacji światowego handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego Wspólnoty Gos ...
K. Pawlak, K. Kita
12
Zagrożenia biotopów w agroekosystemach
K. Sporek, M. Sporek
26
Rola sieci dyfuzji wiedzy i informacji w procesie modernizacji gospodarstw rolnych na przykładzie wojewód ...
A. Bisaga
20
Wpływ inwestycji przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej na potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych
R. Sass
12
Dynamika rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin wiejskich województwa mazowieckiego na tle innych typów gmin
A. Wojewodzka-Wiewiorska
17
Zawód rolnik - rolnictwo jako kierunek studiów i forma pozyskania kwalifikacji rolniczych
A. Mijal
20
Wybrane współzależności międzygałęziowe w sektorze rolno-żywnościowym w krajach Unii Europejskiej
A. Mrowczynska-Kaminska
14
Rolnictwo w Polsce w świetle zmian polityki Unii Europejskiej
E. Weiss, A. Bitkowska
15
Marnotrawstwo zasobów lokalnych na obszarach wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju - próba identy ...
A. Bruska
10
Znaczenie sektora rolno-żywnościowego w gospodarkach państw Europy Środkowo-Wschodniej
E. Szuba, A. Mrowczynska-Kaminska
16
Efektywność produkcyjna rolnictwa w Polsce a relacje między czynnikami w produkcji
A. Rzeszutko
19
Depopulacja na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 2002-2011
J. Dybowska
8
Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce
W. Czubak, A. Sadowski
9
Dostępność do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce. Ujęcie przestrzenno-czasowe
A. Krawczyk-Soltys
20
Aktywność społeczno-zawodowa kobiet na obszarach wiejskich - kierunki zmian na przykładzie województwa op ...
L. Platkowska-Prokopczyk
12