×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2012
  • 03[25]
  • Numer
  • 11.10.2015 20:24:31
  • Artykuły: 26
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
Kwestia produktywności a strategie rozwoju polskiego sektora rolnego
Z. Florianczyk, J. Buks
28
Wsparcie logistyczne na obszarach wiejskich – istota i wyzwania
A. Bruska
8
Instytucjonalne przesłanki rozwoju gospodarstw mleczarskich w Polsce
B. Czyzewski, M. Smigla
12
Adaptacja gospodarstw rolnych województwa opolskiego do nowych warunków gospodarowania
A. Bisaga, S. Sokolowska
14
Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce
A. Murawska
11
Znajomość zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance) wśród rolników z województwa łódzkiego
M. Borkowska, M. Kruszynski
9
Innowacyjność w zarządzaniu rozwojem lokalnym
B. Kozuch, A. Kozuch
14
Przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój gospodarstw roln ...
W. Poczta, P. Sieminski, J. Sierszchulski
15
Innovative use of resources and diversification of the economic structure of rural areas on the basis of ...
K. Zajda, E. Dzikowska
16
Próba oceny spójności rozwoju gmin powiatu pilskiego
J. Stronska-Ziemann, A. Czyzewski
12
Uwarunkowania proekologicznych zmian Wspólnej Polityki Rolnej ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska za ...
K. Kociszewski
20
Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej – analiza reg ...
A. Baer-Nawrocka, N. Markiewicz
16
Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej producentów podłoża do produkcji pieczarek działających na po ...
K. Lobos, M. Szewczyk
16
Developments of organic farms production in Poland
M. Golinowska
6
Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych
W. Czubak
19
Czynniki wpływające na efektywność techniczną gospodarstw rolnych osób fizycznych, wyspecjalizowanych w p ...
K. Smedzik
20
Ocena rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich
A. Michalska
9
Wpływ kierunku inwestowania na efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych w podregionie bydgoskim
R. Sass
10
Zmiany w WPR na lata 2014-2020 a modernizacja polskiej wsi i rolnictwa
B. Wieliczko
11
Punkt widzenia Polski i innych państw członkowskich Unii Europejskiej na WPR 2014-2020
A. Czyzewski, S. Stepien
14
Standard and quality of life of rural areas population in the view of new paradigm of development
H. Adamska
6
Wielka recesja a zmiana paradygmatu – w kierunku zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
W. Szydlo
53
Wpływ formy opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa rolnego ...
J. Pieczonka
9
Klastry jako czynnik zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich
J. Socinska
13
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Z. Wyszkowska
12
"Zielone miejsca pracy" jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – próba rozpoznania zjawiska
L. Platkowska-Prokopczyk
23