×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2010
  • 6
  • 1
  • Tom/Numer
  • 07.10.2015 18:03:58
  • Artykuły: 33
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
15-24 Etyka zawodowa – jak to działa?
Bożena Klimczak
27
25-42 Moralna przestrzeń pracy a etyka zawodowa
Ryszard Wiśniewski
9
43-56 Społeczna odpowiedzialność biznesu – pomiędzy altruizmem a egoizmem przedsiębiorstw
Małgorzata Madrak-Grochowska
20
57-70 Zawodności rynków i państwa w historycznej analizie instytucjonalnej Douglassa C. Northa i Avnera Greifa
Karol Fijałkowski
12
71-86 Bruno S. Frey i Joseph E. Stiglitz o zawodności państwa i zawodności rynku
Mirosław Bochenek
22
87-100 Rynek versus państwo w świetle dyskusji o path dependence
Joanna Dzionek-Kozłowska
34
101-118 Zadania samorządu terytorialnego w świetle koncepcji zawodności rynku i państwa
Adam Baszyński, Sławomira Kańduła
39
119-128 Ustrój demokratycznego państwa a jego zawodność
Bożena Borkowska
12
129-142 Normatywne a ekonomiczne ujęcie regulacji ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli grup interesu ...
Irena Rumianowska
26
143-156 Konkurencja walutowa i jej następstwa
Paweł Marszałek
32
157-166 Akcelerator finansowy jako koncepcja mechanizmu amplifikacji zewnętrznych zakłóceń gospodarczych
Tomasz Kozłowski
21
167-182 Zawodność rynku, państwa i ekonomii z perspektywy kryzysu finansowego
Janina Godłów-Legiędź
22
183-198 Koncepcja pieniądza międzynarodowego w warunkach globalnego kryzysu finansowego
Michał Jurek
59
199-214 Nowe instrumenty finansowe a przejrzystość informacji rynkowej
Janusz Kudła
7
215-228 Regulacje publiczne w dobie kryzysu gospodarczego
Marcin Brol
16
229-242 Wpływ zawodności diagnostycznej władz monetarnych na skuteczność antycyklicznej polityki stabilizacyjnej
Adam P. Balcerzak
26
243-258 NBP wobec kryzysu na rynkach finansowych
Wiesława Przybylska-Kapuścińska
12
259-276 Dostosowanie instrumentów Narodowego Banku Polskiego do standardów Eurosystemu – operacje otwartego rynku
Ilona Pietryka
26
277-288 Jakość rządzenia w krajach transformujących się
Dawid Piątek
44
289-302 Koncepcja „lepszej regulacji" – założenia i instrumenty realizacji Unii Europejskiej
Tomasz Nieborak
39
303-316 Liberalizm a interwencjonizm wobec rynku pracy. Przypadek Polski jako kraju transformującego się
Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec
29
317-330 Model flexicurity w Polsce jako odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy
Magdalena Rękas
13
331-344 Zawodność instytucjonalna państwa w zakresie stwarzania warunków do rozwoju przedsiębiorczości w krajach ...
Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska
26
345-360 Teoretyczne i prawne aspekty korupcji w sektorze prywatnym
Krzysztof Nowakowski
13
361-370 Gospodarka nieformalna jako wyraz zawodności państwa
Agata Kubiczek
13
371-386 Ekonomiczne podstawy prawa pomocy publicznej
Mateusz Błachucki
40
387-402 Wpływ poziomu wolności na stopień zawodności rynku w wybranych krajach świata – problem ubóstwa
Maciej Ryczkowski
24
403-418 Kierunki zmian w zakresie udzielania pomocy publicznej w Polsce na tle rozwiązań europejskich
Małgorzata Gasz
12
419-434 Wpływ polityki podatkowej Stanów Zjednoczonych na wzrost nierówności dochodowych społeczeństwa amerykańsk ...
Paweł Umiński
12
435-449 Zawodności państwa w rozwiązywaniu problemu dóbr wspólnych – na przykładzie Wspólnej Polityki Rybołówstwa ...
Rafał M. Jakubowski
15
450-458 Zasady etyki w zawodzie radcy prawnego
Anna Falkowska
24
459-468 Etyka zawodowa w turystyce
Andrzej Anszperger
8
469-498 Studia przypadków – perspektywa przedsiębiorstwa
Jerzy Boehlke, Olgierd Dubowik, Barbara Jakubiszek, Janina Karaszewska-Zandrowicz, Agnieszka Głowacka, Witalis Korecki
0