×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2014
  • 01[31]
  • Numer
  • 11.10.2015 20:25:51
  • Artykuły: 18
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
Pozycja konkurencyjna wybranych regionalnych ugrupowań handlowych na globalnym rynku rolno-żywnościowym
A. Sapa
18
Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce po 2004 roku
M. Golinowska, H. Adamska
8
Czy Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej powoduje zróżnicowanie w tempie rozwoju rolnictwa polskich r ...
B. Wieliczko
7
Zmiany strukturalne w sektorze wieprzowiny w wybranych krajach Unii Europejskiej
S. Stepien
16
Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w świetle wyników badań gospodarstw konwencjonalnych
K. Kociszewski
12
Procesy konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku
A. Majchrzak, K. Smedzik-Ambrozy
26
Kwestia struktury agrarnej rolnictwa rodzinnego w Polsce
J.S. Zegar
18
Relacje pomiędzy krajowym i unijnym finansowaniem wydatków budżetowych na sektor rolny w Polsce w długim ...
A. Czyzewski, A. Matuszczak
5
Zróżnicowanie dobrobytu wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w 2012 roku
K. Hanusik, U. Langowska-Szczesniak
2
Czy subsydia ze Wspólnej Polityki Rolnej UE są rentą polityczną? Próba konceptualizacji badań
B. Czyzewski, A. Brelik
10
Zmiany w poziomie i strukturze korzystania z usług w rolnictwie Polski i Niemiec w latach 1998-2012
M. Kolodziejczak, W. Poczta
19
Regionalne zróżnicowanie cen żywca w skupie w Polsce w latach 2005-2012
A. Tluczak
11
Determinanty produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej o bardzo dużych gospodarstwach mlecznych po 20 ...
M. Smigla
9
Przestrzenne zróżnicowanie ładu społecznego gmin wiejskich południowo-zachodniego regionu Polski
H. Adamska, M. Golinowska
7
Funkcjonowanie systemu doradztwa rolniczego w opinii rolników województwa opolskiego
S. Sokolowska
13
Wpływ energii produkowanej w gospodarstwie z odpadów rolniczych na poprawę jego rentowności
K. Weglarzy
4
Rozwój kultury ekonomicznej w warunkach zróżnicowania regionalnego obszarów wiejskich
G. Krzyminiewska
7
Wykorzystanie wsparcia ze środków PROW - "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" – na przykła ...
J. Pieczonka, P. Dawid
7