×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • nr 129
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:46
  • Artykuły: 27
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
11-18 Rozwój teorii ekonomii po kryzysie. Rewolucja czy ewolucja?
Bartosz Scheuer
8
19-27 Dług publiczny w poglądach Jamesa Buchanana a kryzys zadłużenia na świecie
Piotr Ptak
11
28-34 Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera a wyzwania współczesnej gospodarki
Nina Stępnicka
18
35-42 Redefinicja roli państwa w ekonomii rozwoju
Karina Jędrzejowska
21
43-50 Regulacja globalnych rynków z perspektywy nowej ekonomii politycznej
Jolanta Szapiel
18
51-58 Motyw zysku jako wartość w globalnym społeczeństwie kapitalistycznym
Lucyna Drenda
9
59-67 Przyczyny trudności we współpracy sektora publicznego i prywatnego
Marcin Brol
5
68-79 Teoretyczne i definicyjne ujęcie ekonomii społecznej
Katarzyna Nagel
24
80-88 Kapitał społeczny jako kategoria ekonomiczna
Józef Łobocki
16
89-96 Finansowanie celów Unii Europejskiej w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020
Agnieszka Biernat-Jarka
4
97-106 Perspektywy euro jako waluty międzynarodowej
Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol
4
107-116 Dylemat Triffina we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym
Artur Balicki
5
117-126 Determinanty poziomu realnego kursu złotego w dobie globalizacji i jego konsekwencje dla handlu zagranicznego
Wawrzyniec Michalczyk
9
127-134 Analiza kosztów przeciwdziałania praniu pieniędzy w systemie bankowym
Patrycja Chodnicka
7
135-144 Redystrybucyjne konsekwencje opodatkowania konsumpcji polskich gospodarstw domowych podatkiem VAT według ...
Bogusława Dobrowolska, Wiesław Jan Rogalski
7
145-152 Analiza funkcjonowania funduszy ubezpieczeń społecznych w Polsce
Marcin Łuszczyk
1
153-163 Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce trzynaście lat po reformie. Konsekwencje dla gospodarki
Paweł Kulpaka
0
164-173 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i niewystarczająco wykształcona siła robocza - badanie empiryczne prz ...
Łukasz Goczek
4
174-184 Globalizacja a zadłużenie Polski
Anna Cudowska-Sojko
23
185-194 Polska w globalnym systemie turystycznym
Andrzej Anszperger
2
195-203 Edukacja jako czynnik wspierający rozwój gospodarczy. Implikacje dla Polski
Beata Skubiak
11
204-214 Instytucje nieformalne w Polsce. Krajobraz po transformacji
Ewa Gruszewska
18
215-228 Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej - komplementarny podmiot gospodarki rynkowej
Barbara Kryk
1
229-237 Związki etyki i ekonomii we współczesnej gospodarce
Grażyna Wolska
9
238-248 Znaczenie kodeksów etycznych w procesie gospodarowania
Marcin Janowski
13
249-256 Etyka w praktyce życia gospodarczego
Magdalena Kozera
9
257-264 Etyczne aspekty rynku pracy w Polsce
Renata Nowak-Lewandowska
18