×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2017
  • LXXI
  • Tom
  • 13.09.2018 17:29:01
  • Artykuły: 27
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
13–22 Kształtowanie się słownictwa hydrologicznego w polszczyźnie XVII i XVIII wieku
Dorota Adamiec
14
23–31 Otwarty dostęp do zasobów lingwistycznych w praktyce
Janusz S. Bień
7
33–44 Predykatywne konstrukcje z przymiotnikiem w rodzaju żeńskim w dawnej polszczyźnie – perspektywy badawcze
Renata Bronikowska
11
45–57 Komunikacja medyczna jako obszar badań lingwistycznych
Marta Chojnacka-Kuraś
29
59–73 Wstępne uwagi o negacji w wielowyrazowych jednostkach werbalnych
Monika Czerepowicka, Sebastian Przybyszewski
37
75–87 "Dobry słownik" jako nowy typ słownika języka polskiego
Artur Czesak, Łukasz Szałkiewicz, Sebastian Żurowski
9
89–99 Od ilości do jakości. Analiza porównawcza leksyki dwóch powieści Wacława Holewińskiego
Grzegorz Dąbkowski
6
101–113 „Poradnik Językowy on-line” – nie tylko digitalizacja. Cele, założenia i perspektywy
Wanda Decyk-Zięba, Monika Kresa
0
115–126 Współczesna nienormatywna wymowa głosek [ś], [ź], [ć], [ʒ́]. Charakterystyka fonetyczna i interpretacja f ...
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Natalia Siudzińska
16
127–137 Zamierzanie, zamiary i zamierzenia w języku polskim
Izabela Duraj-Nowosielska
12
139–150 Sposoby konstruowania empatycznego punktu widzenia (na przykładzie wybranych tekstów prasowych o problemi ...
Marta Falkowska
19
151–163 Uwagi o niestandardowych realizacjach miejsc walencyjnych
Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz
25
165–176 Z badań słowotwórstwa w gwarach. Problemy metodologiczne
Irena Jaros
44
177–186 Kreatywność językowa i jej wybrane mechanizmy w kontekście wtórnej oralności
Iwona Kaproń-Charzyńska
18
187–200 Jak karczować znane ścieżki? O jednostkach języka, włącznikach i metatekście na przykładzie ciągów że aż ...
Anna Kisiel, Marzena Stępień
30
201–213 Pełny czy defektywny? O ustalaniu paradygmatów związków frazeologicznych
Iwona Kosek
20
215–224 Badania nad składnią (nie tylko) Norwida – osiągnięcia i postulaty
Anna Kozłowska
31
225–235 Leksyka i frazeologia memetyczna we współczesnej polszczyźnie
Agnieszka A. Niekrewicz
7
237–245 Narodowy Korpus Języka Polskiego – co dalej?
Maciej Ogrodniczuk, Magdalena Derwojedowa, Marek Łaziński, Piotr Pęzik
11
247–260 Kształtowanie się znaczeń czasownika czuć i jego derywatów czasownikowych w dobie staropolskiej
Agnieszka E. Piotrowska
35
261–271 Pograniczne wpływy wschodniosłowiańskie w nazwach ‘mrówki’ i ‘mrowiska’
Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski
17
273–284 Badania językowo-kulturowej świadomości młodego pokolenia mieszkańców wsi (na przykładzie okolic Krakowa)
Kazimierz Sikora, Barbara Żebrowska
17
285–298 Obce nazwy własne i ich adaptacja do języka Polonii brazylijskiej (na podstawie „Gazety Polskiej w Brazylii”)
Izabela Stąpor
18
299–311 YouTube – nowe źródło materiału w badaniach nad kompetencjami komunikacyjnymi dzieci
Magdalena Trysińska
13
313–333 O normatywności systemowych i asystemowych derywatów słowotwórczych (interpretacja zjawiska z punktu widz ...
Krystyna Waszakowa
33
335–345 W kręgu problemów związanych z byciem dziwnym. Wprowadzenie do opisu semantycznego
Mariola Wołk
10
347–359 Zmiany nazwisk konwertytów z judaizmu na chrześcijaństwo (na podstawie ksiąg metrykalnych parafii dziewię ...
Aleksandra Żurek-Huszcz
16