×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2016
  • LXIX
  • Tom
  • 13.09.2018 17:27:50
  • Artykuły: 31
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
11-18 Wspomnienia
Władysław Kupiszewski
0
19-39 Moje życie i studia na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1947–1952
Roxana Sinielnikoff
0
41–57 Z zagadnień dialektologicznych Kielecczyzny w prasie lokalnej (na przykładzie „Radostowej”)
Stanisław Cygan
56
59–73 Listy Jana Otrębskiego do Jana Łosia z lat 1921–1928
Mirosław Dawlewicz
27
75–90 Kontakty językowe polsko-moskiewskie w XV wieku w świetle nazewnictwa geograficznego (na podstawie Roczni ...
Wanda Decyk-Zięba
24
91–114 Słownictwo kościelno-religijne w XVII-wiecznej polszczyźnie Joannicjusza Galatowskiego
Yuliya Domitrak
38
115–128 Stylizacja gwarowa w historii polskiego języka artystycznego
Stanisław Dubisz
41
129–137 Mdlać, mdlali – nowa tendencja w odmianie czasownika mdleć
Zygmunt Gałecki
19
139–154 Czy mężczyźni mówią tak samo jak kobiety? O wybranych różnicach fonetyczno-akustycznych między mową mężcz ...
Justyna Garczyńska
37
155–168 Sytuacja socjolingwistyczna a kompetencja leksykalno-słowotwórcza młodzieży ze szkół polskich z Solecznik ...
Kinga Geben, Maria Zielińska
16
169–188 Tradycyjny obraz konfesji na Śląsku Cieszyńskim na podstawie źródeł folklorystycznych
Zbigniew Greń
61
189–198 Białe plamy składni linearnej języka polskiego: partykuła a przyimek
Maciej Grochowski
23
199–216 Ta piękna, wybitna i zasłużona w dziejach umysłowości naszej postać… O roli Jana Karłowicza w językoznaws ...
Halina Karaś
38
217–237 Analiza wybranych cech zmiennności iloczasowej w różnych stylach wypowiedzi na podstawie korpusów nagrań ...
Katarzyna Klessa
45
239–267 Stylizacja gwarowa w polskim filmie i serialu fabularnym – próba zakreślenia obszaru badawczego. Część I. ...
Monika Kresa
22
269–283 W kręgu językowych aspektów gier dziecięcych. Rekonesans badawczy
Zuzanna Krótki
16
285–298 O przenikaniu słownictwa gwarowego do języka Internetu
Renata Kucharzyk
16
299–316 Germanizmy leksykalne w gwarach Polski północno-wschodniej w drugiej połowie XIX wieku
Bogusław Nowowiejski
48
317–334 Graficzne warianty techniczne w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, H. Unglerowa)
Marek Osiewicz
26
335–360 Biała płeć – monstra czy ludzie? Obraz białej płci w kalendarzach astrologiczno-prognostykarskich z I poł ...
Małgorzata Parys
18
361–378 Polskie nazwy źrenicy motywowane funkcją desygnatu
Agnieszka Ewa Piotrowska, Magdalena Zawadzka
65
379–400 Przejawy świadomości językowej Polaków w wybranych tekstach z lat 1696–1740
Ewa Rodek
39
401–430 Istotne zmiany w polskiej refleksji metaleksykograficznej
Ewa Rudnicka
134
431–456 Grafia i ortografia dwujęzycznej postylli Punkty kazań Konstantego Szyrwida. Część I. Znaki graficzne i p ...
Krystyna Rutkowska
30
457–471 O synonimii staropolskiej na przykładzie XVI-wiecznych przekładów Ewangelii na język polski
Martyna Sabała
36
473–492 Z badań nad dyskursem okołoprawnym: gatunki paratekstowe w szesnastowiecznych edycjach statutów
Irena Szczepankowska
30
493–501 Nazywanie ludzi w wielkopolskich rotach sądowych z XIV i XV wieku
Maria Trawińska
12
503–514 Slavic Languages in Legal Communication of the Grand Duchy of Lithuania: Towards Functional Characteristics
Viktorija Ušinskienė
21
515–533 Czy języki posiadają stabilne, kontrastywne własności rytmiczne? Dowody eksperymentalne z języka polskiego
Agnieszka Wagner
30
535–547 Kontynuacja vs innowacja. Drogi rozwoju polskiej terminologii administracyjno-prawnej po wprowadzeniu Kod ...
Ewa Woźniak, Rafał Zarębski
18
549–576 Wariantywność słowotwórcza nazwisk dziewiętnastowiecznych na przykładzie parafii św. Jana Chrzciciela w W ...
Aleksandra Żurek
12