×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 1999
  • 2
  • Numer
  • 11.09.2015 10:49:41
  • Artykuły: 23
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
9-17 Uwarunkowania rozwoju marketingu w Polsce
Jerzy Altkorn
0
19-26 Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania
Jan Szumilak
7
27-44 Targi jako czynnik aktywizacji rynku regionalnego
Andrzej Szromnik
10
45-51 Rola pośredników w procesie sprzedaży usług ubezpieczeniowych
Grażyna Sordyl
14
53-58 Marketing usług budowlanych
Stanisław Belniak
8
59-67 Komunikacja społeczna czy marketing polityczny?
Roman Ciepiela
4
69-77 Sprzedaż bezpośrednia jako kanał dystrybucji gospodarstw rolnych
Stanisław Cieśla
13
79-88 Marketing a interfuzja
Józefa Famielec
11
89-96 Rola i funkcje oraz aspekty jakościowe badań marketingowych przeprowadzanych dla przedsiębiorstw przemysłowych
Ewa Janka, Karolina Ligowska
6
97-108 Nowe produkty bankowe formą strategii marketingowej banków (na przykładzie kart płatniczych)
Barbara Karcz, Małgorzata Malec
7
109-115 Dobór kanałów dystrybucji na przykładzie branży budowlanej
Małgorzata Kiepura-Czubacka
4
117-129 Zastosowanie koncepcji marketingu w węzłowych obszarach zarządzania firmą
Leszek Kozioł, Anna Wojtowicz
16
131-140 Alians jako strategia przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji
Urszula Kukuła
8
141-149 Wykorzystanie sieci Internet dla celów komunikacji marketingowej
Mariusz Kuziak
0
151-158 Strategia wprowadzania produktu na rynek na przykładzie branży budowlanej
Elżbieta Malec
4
159-178 Strategie konkurowania polskich banków ‒ wybrane aspekty
Maria Płonka
14
179-191 Strategie marketingowe firm z kapitałem rodzimym i zagranicznym (analiza porównawcza)
Marek Rawski
3
193-200 Marketing w działalności developerskiej w budownictwie mieszkaniowym
Artur Rudnicki
12
201-207 Marketing bezpośredni w Polsce (na przykładzie korporacji Amway)
Jan Siekierski
5
209-221 Innowacja jako strategia wprowadzania nowego produktu (na przykładzie proszku do prania Perła)
Jolanta Stanienda
2
223-235 Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce
Leszek Strzembicki
2
237-264 Organizacyjne uwarunkowania marketingu w polskich przedsiębiorstwach
Marianna Strzyżewska
14
265-276 Nowe produkty w strategiach przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego (na przykładzie Polmosu Białystok)
Henryk Wnorowski
12