×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • nr 144, cz. 2
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:48
  • Artykuły: 15
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
203-216 Lokalna polityka gospodarki nieruchomościami w kreowaniu wartości nieruchomości
Joanna Cymerman
16
217-226 Zintegrowana polityka mieszkaniowa jako instrument rozwoju lokalnego
Radosław Cyran
2
227-239 Ocena potencjału rozwoju lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych
Jarosław Skorwider-Namiotko, Marcelina Zapotoczna
11
241-252 Gospodarka gruntami w małych miastach na podstawie stawek podatku od nieruchomości w gminach miejskich wo ...
Alicja Sekuła
22
253-270 Możliwości ochrony tożsamości kulturowej, społecznej, przyrodniczej i urbanistycznej małego miasta
Jan Maciej Chmielewski, Alina Maciejewska, Agnieszka Turek
11
271-286 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument zarządzania przestrzenią w małych miastach ...
Maciej J. Nowak
11
287-297 Rola małych miast w kształtowaniu rozproszonej sieci energetycznej opartej na lokalnej biomasie
Michał Jasiulewicz, Dorota A. Janiszewska
4
299-310 Prognozowanie i ocena skutków środowiskowych planowania przestrzennego w skali lokalnej z wykorzystaniem ...
Jan Kazak, Katarzyna Stasica, Szymon Szewrański
9
311-322 Polityka przestrzenna na terenach zalewowych w małych miastach
Arkadiusz Halama
13
323-332 Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w małych miastach województwa łódzkiego
Marta Borowska-Stefańska
10
333-349 Hałas jako stymulator procesów migracji tkanki miejskiej - studium przypadku głogowa małopolskiego
Anna Sikora, Beata Walicka-Góral
32
351-365 Techniczne instrumenty stymulowania rozwoju zrównoważonego w mieście warta
Michał Kowalski, Szymon Wiśniewski
11
367-382 Parki tematyczne w rozwoju lokalnym miasteczek i wsi
Joanna Poczobut
9
383-393 Sieć Cittaslow - strategią rozwoju małych miast w Polsce?
Agnieszka Gruszecka-Tieśluk
10
395-408 Budowa i promocja marki miejsca na przykładzie uzdrowiska termalnego Uniejów
Emilia Gorczyczewska, Karolina Smętkiewicz
15