×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2014
  • LX
  • Tom
  • 04.08.2015 13:25:37
  • Artykuły: 19
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
5-14 Polszczyzna kresowa Wicynia przeniesiona do Nowej Wsi Głubczyckiej (na przykładzie wybranych cech fonetyc ...
Katarzyna Banach
15
15-49 Niektóre rzadsze imiona męskie (IV)
Edward Breza
8
51-65 Nazwy własne w fantasy humorystycznej na przykładzie utworów Jacka Piekary i Pawła Majki
Izabela Domaciuk-Czarny
34
67-79 Hasła reklamowe miast polskich w kontekście urbonimicznym
Artur Gałkowski
8
81-91 Zur Struktur der Katzenrassennamen
Marzena Guz
28
93-120 Dialekt kreteński języka nowogreckiego – próba opisu na bazie materiału hydronimicznego, część 1: zjawisk ...
Elwira Kaczyńska
32
121-137 Ukraińskie imiona męskie i ich warianty w polskich zapisach akt miasta Hrubieszowa w I poł. XVII wieku (p ...
Marcin Kojder
4
139-152 Reminiscencje szlacheckiej wspólnoty kulturowej w „Psałterzu Dawidowym” Mikołaja Reja
Danuta Kowalska
19
154-163 До питання про добір лексичних еквівалентів у польських перекладах української поезії
Cвітлана Кpавченко
17
165-181 Między słowami a rzeczywistością – wybrane nazwy środków transportu w dziewiętnastowiecznej polszczyźnie
Ewelina Kwapień
31
183-202 Mechanizmy komizmu we francuskich dowcipach
Magdalena Lipińska
19
203-217 Replika czy komentarz? Pragmatyczne właściwości elementów staropolskiego dialogu.
Magdalena Pastuchowa
27
219-233 Wolność i niepodległość w systemie wartości mieszkańców wsi
Halina Pelcowa
14
235-249 Archaizmy jako składniki związków frazeologicznych w słownikach współczesnej polszczyzny
Agnieszka Piela
13
251-262 Recenzja i felieton na tle przemian prasy polskiej. Kilka uwag z ewolucji gatunku
Magdalena Pietrzak
26
263-281 Słownictwo gwarowe na tle innych warstw leksykalnych utworu literackiego (na przykładzie cyklu „Na Skalny ...
Katarzyna Sicińska
45
283-293 Etos i obyczaj środowiskowy w świetle dokumentacji XIX-wiecznych stowarzyszeń kobiecych
Anna Wojciechowska
13
295-312 Język a emancypacja, feminizm, gender
Ewa Woźniak
38
313-326 Rola czynników ideologicznych i językowo-kulturowych w procesie zmian nazwisk
Rafał Zarębski
15