×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2011
  • nr 73
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:42
  • Artykuły: 15
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
13-20 Czynniki i zakres harmonizacji rachunkowości
Anna Maria Kostur
12
21-38 Ujednolicanie regulacji rachunkowości w skali międzynarodowej i jej główne problemy
Beata Dratwińska-Kania
7
39-50 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej przejawem p ...
Robert Jurkiewicz
11
51-65 Rozwój rachunkowości w świetle konwergencji ustawodawstwa międzynarodowego
Władysław Świątek
12
66-84 Kierunki harmonizacji rachunkowości jednostek sektora publicznego
Dorota Adamek-Hyska
18
85-99 Wpływ krajowych i międzynarodowych regulacji na zakres systemu informacyjnego rachunkowości środowiskowej
Aleksandra Ferens
22
103-119 Teoretyczne aspekty informacyjnego systemu rachunkowości
Maria Smejda
9
122-139 Różnice zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych sporządzanych według MSR/MSSF i US GAAP
Tomasz Lis
5
140-148 Problemy wyceny majątku przedsiębiorstwa postawionego w stan upadłości likwidacyjnej
Iwona Kumor
12
149-159 Dylematy ujmowania aktywów biologicznych na gruncie prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Rachu ...
Aneta Wszelaki
8
160-176 Pomiar i zasady uznawania wyniku finansowego w świetle regulacji międzynarodowych
Izabela Emerling
8
177-190 Wynik finansowy grupy kapitałowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Marzena Strojek-Filus
4
191-204 Problem wyodrębnienia kosztów stałych i zmiennych produkcji w kopalniach węgla kamiennego
Katarzyna Segeth-Boniecka
13
207-219 Kierunki harmonizacji rewizji finansowej w Unii Europejskiej
Józef Pfaff
2
220-235 Harmonizacja podejścia do zagadnień audytu i kontroli wewnętrznej jednostek sektora finansów publicznych ...
Marcin Tatoj
11