×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • nr 174
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:49
  • Artykuły: 28
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
15-27 Rozwój i zmiana struktury światowych rynków finansowych
Miłosz Stanisławski
5
28-38 Rola i miejsce agencji ratingowych na rynkach finansowych unii europejskiej
Joanna Żabińska
10
39-49 Innowacyjne mechanizmy refinansowania w drodze sekurytyzacji w świetle zmian 2008 r.
Joanna Adamska-Mieruszewska
9
50-62 Securitization of the Polish Sovereign Debt in the International Markets
Rafał Płókarz, Anna Szelągowska
6
63-74 Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. analiz ...
Tomasz Węgrzyn
23
75-87 Badanie stabilności współczynnika beta akcji indeksu WIG20
Dariusz Letkowski
7
88-104 Huraoptymizm rekomendacji maklerskich w okresie giełdowej dekoniunktury
Piotr Dąbrowski
1
107-117 Fundusze hedingowe jako ogniwo ryzyka systemowego
Renata Karkowska
0
118-128 Problem ryzyka kontrahenta na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych
Urszula Mrzygłód, Monika Szmelter
9
129-142 Produkty strukturyzowane jako instrumenty ograniczające ryzyko inwestycji kapitałowych w okresie kryzysu ...
Rafał Rębilas
6
143-159 Opcyjne strategie hedgingowe w zarządzaniu ryzykiem inwestycji kapitałowych
Natalia Iwaszczuk, Radosław Pusz
6
160-172 Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie
Natalia Iwaszczuk, Jadwiga Orłowska-Puzio
10
173-183 Ocena ryzyka kredytowego przy zastosowaniu wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej
Artur Stefański
7
184-196 Rezerwy dynamiczne jako szczególne narzędzie zarządzania ryzykiem kredytowym
Małgorzata Olszak
9
199-212 BondSpot SA jako platforma obrotu derywatami kredytowymi
Maria Czech
16
213-222 Innowacje technologiczne w działalności giełd papierów wartościowych i ich konsekwencje
Alina Gorczyńska
8
223-235 Raporty okresowe spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce jako podstawowe źródło informacji dla in ...
Anna Mazurczak
6
236-244 Analiza polskiej waluty z punktu widzenia Carry trade dla wygospodarowania zysku przez inwestorów walutow ...
Miloš Kráľ
5
245-261 Wpływ zmienności ceny instrumentu bazowego na cenę opcji barierowych
Ewa Dziawgo
8
262-276 Cykl inwestycji private equity w Polsce na tle rozwoju rynku kapitałowego
Piotr Zasępa
1
277-290 Funkcjonowanie kapitału private equity / venture capital w Europie na przełomie pierwszej i drugiej dekad ...
Elżbieta Grzegorczyk
8
291-306 The Private Equity Market after the Subprime Crisis in the Asia-Pacific Region
Marcin Jałowiecki
5
307-313 Efektywność inwestycji kapitałowych mierzona modelem opartym na analizie falkowej w niestabilnym otoczeni ...
Monika Hadaś-Dyduch
6
317-334 Emisja i oprocentowanie obligacji korporacyjnych jako forma pozyskiwania kapitału na rynku Catalyst
Krzysztof Borowski
5
335-347 Finansowanie pomysłów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Competitiveness and ...
Małgorzata Jabłońska
6
348-357 Ewolucja źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu
Marzena Krawczyk
4
358-370 JEREMIE jako innowacyjne narzędzie oddziaływania na regionalny sektor bankowy
Dorota Korenik
0
371-382 Monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej organizacji na podstawie Modelu COSO III
Agnieszka Skoczylas-Tworek
4