×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2014
  • nr 199
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:53
  • Artykuły: 32
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
13-24 Chmura obliczeniowa a wzrost efektywności systemów informatycznych na przykładzie Ośrodków Pomocy Społecznej
Andrzej Bytniewski, Marcin Hernes, Kamal Matouk
11
25-35 Inteligentne systemy sterujące sygnalizacją jako element zarządzania komunikacją miejską
Łukasz Chołaj
22
36-45 Ontologiczna reprezentacja wiedzy finansowej w systemie wspomagania decyzji
Helena Dudycz, Jerzy Korczak, Mirosław Dyczkowski
10
46-57 Ustalanie celów i zadań za pomocą narzędzi menedżerskich online - wyniki obserwacji
Olaf Flak
18
58-65 Bezpieczeństwo przetwarzania danych w technologii cloud computing w administracji publicznej
Krzysztof Hauke
10
66-74 Weryfikacja prawa pacjenta do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych
Tomasz Holecki, Agata Bocionek
10
75-81 Elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ). Nowe narzędzie zarządzania informacją w oc ...
Tomasz Holecki, Agata Bocionek, Katarzyna Lar
4
82-91 Przedziałowe sterowniki rozmyte w zarządzaniu informacją o zanieczyszczeniach powietrza
Marcin Kasprowicz, Adam Niewiadomski
9
92-98 Wykorzystanie chatterbota w promocji specjalności
Kinga Kajfosz
7
99-106 Informatyzacja opieki stacjonarnej w systemie ochrony zdrowia na przykładzie warszawskich szpitali publicznych
Maria Karlińska
12
107-114 Łączona logika epistemiczna i deontyczna w modelowaniu procesów biznesowych
Stanisław Kędzierski
10
116-124 Ocena przydatności internetowych narzędzi wspomagających system opieki zdrowotnej
Karol Korczak
12
126-132 Pięć dyscyplin uczenia się negocjacji w organizacji
Andrzej Kozina
9
134-145 E-learning w organizacjach wojskowych: doświadczenia sojusznicze i wnioski dla sił zbrojnych
Andrzej Lis
22
147-155 Świadomość społecznej odpowiedzialności wśród pracowników Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu ...
Anna Losa-Jonczyk
6
157-164 Formalizacja temporalna tekstów o charakterze regulaminowym - na przykładzie Regulaminu studiów na Uniwer ...
Maria Mach-Król
13
166-175 Systemy klasy business intelligence w jednostkach sektora publicznego - wstępne studium badań
Katarzyna Marciniak, Mieczysław L. Owoc
11
177-185 Rola nowych mediów w propagowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu
Izabela Marzec, Maria Kotas
13
187-195 Dokumentacja medyczna 3D
Bartłomiej Michalak
33
197-204 Validation and Verification of Knowledge Bases in the Context of Knowledge Management. Logos Reasoning Sy ...
Krzysztof Michalik
10
206-217 Wspomaganie decyzji w zarządzaniu podmiotem leczniczym
Jerzy Michnik, Aldona Frączkiewicz-Wronka
21
219-227 Wykorzystanie narzędzi ICT w zarządzaniu podmiotem leczniczym na przykładzie procesu rozliczania świadcze ...
Witold Miroń, Karolina Szymaniec-Mlicka
10
229-238 Strategia e-zdrowia województwa łódzkiego. Projekt RICHARD
Witold Olszewski, Dawid Budny
13
240-248 Wykorzystanie technologii komunikacyjnych przez osoby z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu
Adam Piasecki
2
250-258 Nowoczesne podejście do zarządzania personelem medycznym w publicznych zakładach opieki zdrowotnej - anal ...
Danuta Rozpędowska-Matraszek
12
260-268 Wydatki na ochronę zdrowia podczas światowego kryzysu gospodarczego
Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak
8
270-281 Trudności we współpracy uczelni z biznesem w zakresie komercjalizacji wiedzy w świetle badań naukowych
Barbara Sieniewska
10
283-295 Wielokrotne przyspieszenie działania aplikacji poprzez zastosowanie technologii nierelacyjnych baz danych
Łukasz Strobin, Adam Niewiadomski
13
297-312 Pozyskiwanie wiedzy z relacyjnych baz danych: wielopodmiotowe podsumowania lingwistyczne
Izabela Superson, Adam Niewiadomski
12
314-325 System zarządzania ryzykiem jako źródło wiedzy o zagrożeniach w organizacjach publicznych w Polsce
Piotr Tworek
26
327-337 Wartościowanie wiedzy o ścieżkach nawigacji użytkowników portali internetowych
Paweł Weichbroth, Mieczysław L. Owoc
12
339-348 Public Procurement in Linked Open Data Paradigm
Krzysztof Węcel
17