×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • nr 163
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:49
  • Artykuły: 22
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
13-28 Analiza zależności zachodzących między wielkością obrotów a indeksami Giełdy Papierów Wartościowych w War ...
Agata Gluzicka
19
29-43 Konstrukcja portfela kontraktów na różnice kursowe z uwzględnieniem ryzyka rynkowego
Sławomir Jarek
10
45-58 Selekcja akcji z wykorzystaniem modeli dyskryminacyjnych oraz optymalizacji podziału zbioru obiektów
Bartłomiej Lach
9
59-71 Zastosowanie uogólnionego współczynnika Giniego do pomiaru ryzyka spółek wchodzących w skład indeksu WIG20
Elżbieta Majewska, Robert Jankowski
14
73-83 Konstrukcja optymalnych portfeli z zastosowaniem metod analizy fundamentalnej - ujęcie dynamiczne
Adrianna Mastalerz-Kodzis
7
85-98 Pomiar szybkości dostosowania ceny papieru wartościowego do zmian w zbiorze informacji rynkowych na przyk ...
Joanna Olbryś
14
99-112 Ocena portfeli konstruowanych na podstawie metody AHP - ujęcie klasyczne i fundamentalne
Ewa Pośpiech
10
113-130 Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mi ...
Marcin Salamaga
9
131-144 Zastosowanie algorytmu VEGA do wyznaczania poziomu zamówień na materiały w przedsiębiorstwie górniczym
Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda
14
145-160 Procedura wspomagania ustalenia wielkości zapotrzebowania na materiały w kopalni węgla kamiennego
Katarzyna Jakowska-Suwalska, Maciej Wolny
6
161-174 Znaczenie inercji inflacji przy podejmowaniu optymalnych decyzji
Agnieszka Przybylska-Mazur
4
175-190 Ryzyko i cenowa elastyczność podaży produkcji rolniczej
Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska
17
191-208 Sprawność metod ogólnych i wyspecjalizowanych w analizie czasowo-kosztowej przedsięwzięć
Wojciech Sikora, Michał Urbaniak
12
209-219 Wielokryterialne porządkowanie metodą PROMETHEE odporne na zmiany wag kryteriów
Olena Sobotka
5
221-238 Wielokryterialna ocena procesu kompletacji towarów w magazynie
Grzegorz Tarczyński
13
239-252 Dwukryterialny model wyznaczania struktury produkcji przedsiębiorstwa na podstawie teorii ograniczeń
Jacek Wrodarczyk
12
253-266 Związki miar awersji do ryzyka z funkcjami zależnymi od parametrów rozkładu
Donata Kopańska-Bródka
12
267-283 Konstrukcja płaszczyzny uśmiechu zmienności na rynku walutowym
Piotr Zasępa
12
285-299 Zastosowanie wnioskowania rozmytego do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw
Paweł Konopka
19
301-315 Rozmyte drzewa decyzyjne jako narzędzie zarządzania ryzykiem projektów rolnych
Dorota Kuchta, Ewa Ptaszyńska
10
318-331 Rozmyta relacja równoważności strumieni finansowych
Krzysztof Piasecki
28
333-346 Elastyczność decyzyjna i ryzyko w ocenie projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu metody pay-off
Adam Sojda
20