×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • LIX
  • Tom
  • 30.07.2015 12:58:59
  • Artykuły: 19
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
7-20 Rzeczowniki materialne singularia tantum w języku polskim i ukraińskim
Iryna Bundza
18
21-32 Relacje między odmianami stylowymi języka doby średniopolskiej
Marek Cybulski
8
31-43 Inwencja a konwencja we frazeologii odmiany artystycznej współczesnej polszczyzny
Julia Dilna
17
45-59 Polonizmy w „prostej mowie” XVIII wieku
Joanna Getka
53
61-77 Źródła leksyki socjolektu użytkowników CB-radia
Violetta Jaros
37
79-89 „Fałszywi przyjaciele tłumacza”: rzecz o kilku zapożyczeniach z francuszczyzny
Alicja Kacprzak
22
91-105 Cechy dialektalne wykorzystywane dziś w stylizacji na materiale Narodowego Korpusu Języka Polskiego
Alina Kępińska
10
107-121 Wizja Boga w Faraonie Bolesława Prusa – analiza lingwistyczna określeń jednowyrazowych
Violetta Machnicka
30
123-133 Uwagi dotyczące współczesnej terminologii technicznej w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim (na przykł ...
Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
19
135-142 Współczesne odmiany mówione języka czeskiego i języka polskiego
Joanna Mielczarek
19
143-163 Zmiany w słownictwie mieszkańców powiatu grudziądzkiego.
Janusz Mosakowski
20
165-187 Czasowniki onomatopeiczne w gwarach Śląska na tle słowiańskim. I. Leksemy opisujące głosy i zachowania ptaków
Marzena Muszyńska
4
189-197 Leksyka socjolektalna w wybranych słownikach gwary uczniowskiej i studenckiej (XX i XXI w.)
Małgorzata Pachowicz
9
199-209 Intertekstualne relacje w parodii bułgarskiego pisarza Ljubomira Kotewa
Ilija Paczev
15
211-225 Wizerunek świni w języku polskim i rosyjskim (na podstawie materiału leksykograficznego)
Agata Piasecka
28
227-236 Przemiany językowo-kulturowe wsi na przykładzie ekspresywizmów określających dzieci
Anna Piechnik
22
237-251 Śląska leksyka i frazeologia dotycząca picia alkoholu (na tle porównawczym)
Lidia Przymuszała
22
253-262 Ekfraza w tekstach użytkowych na przykładzie ofert turystycznych
Joanna Stanisławek
12
263-272 Wybrane aspekty badań kwantytatywnych pogawędek sieciowych
Leszek Szymański
12