×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2014
  • nr 164
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:50
  • Artykuły: 15
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
9-24 Budgetary Accounting - Desirable Directions for Development
Dorota Adamek-Hyska
10
25-36 Wektorowa analiza wrażliwości zysku produkcji wieloasortymentowej
Halina Buk, Gracjan Chrobak
8
37-46 Adopting International Financial Reporting Standards Through Change Management
Beata Dratwińska-Kania
5
47-55 Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej banków
Izabela Emerling
13
56-64 Historia i perspektywy rozwoju polskiej rachunkowości na tle rozwiązań międzynarodowych
Olga Grzybek
6
65-85 Prezentacja sprawozdań finansowych oraz jej ewolucja w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości
Tomasz Lis
3
86-96 Wpływ zmian w finansach publicznych na zasady rachunkowości jednostek sfery budżetowej
Ewa Maćkowiak
3
97-108 Methods for Estimating the Growth in Company Value and Shareholder Value Resulting from Business Combinations
Ewa Maćkowiak
5
109-120 Współczesna rachunkowość a etyka zawodowa w polskiej literaturze z zakresu rachunkowości finansowej
Ewa Wanda Maruszewska
11
121-133 Wpływ regulacji międzynarodowych na system kształcenia kadr polskich biegłych rewidentów
Józef Pfaff
3
134-150 Cost Accounting System Evolution in Health Care Organizations - Current State and Perspectives
Aleksandra Szewieczek
17
151-167 Zgodność regulacji krajowych audytu wewnętrznego polskich uczelni publicznych w dobie posttransformacyjne ...
Marcin Tatoj
15
168-175 Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych
Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Robert Jurkiewicz
11
176-186 Problems of Harmonization of the Principles of Impairment Losses on Loans and Advances of the Bank in the ...
Aneta Wszelaki
8
187-198 Transformacja polskich rozwiązań prawnych dotyczących rozrachunków na tle rozwoju rachunkowości międzynar ...
Aneta Wszelaki
4