×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2016
  • 3 (113)
  • Numer
  • 10.10.2018 08:19:10
  • Artykuły: 18
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
11-32 Retrospektywne spojrzenie na przemoc rówieśniczą w szkole
Aleksandra Tłuściak-Deliowska
35
33-46 Szacunek dla autonomii kobiety ciężarnej a wolność sumienia lekarza . Etyczne konsekwencje odmowy wykonan ...
Justyna Czekajewska
19
47-63 Dyplomacja kulturalna ASEAN-u
Agata Domachowska
31
64-85 Życie z szablonu CV. Doświadczenie pokoleniowe w narracjach młodych dorosłych
Dorota Kuncewicz, Wojciech Kruszewski, Agnieszka Zasim
40
86-104 Rzecz o bestiach, zgromadzeniach i publicznej partycypacji . Czyli o społecznym wymiarze orzecznictwa Try ...
Radosław Potorski
43
107-119 Biznesowe aspekty funkcjonowania chińskich klinik poporodowych – analiza socjologiczno-ekonomiczna
Joanna Afek, Dorota Krupa
15
120-134 Spektakl emocji, czyli kandydaci na ekranie . Kampania wyborcza i debaty prezydenckie 2015
Agnieszka Kamińska
28
135-153 O wartościach i ich zmianie – raport z badań porównawczych nad systemami wartości studentów
Mirosława Czerniawska
18
154-171 Tutoring akademicki – korzyści dla studenta , nauczyciela i uczelni wyższej
Sabina Ratajczak
14
172-191 Dyskryminacja, akceptacja i niewidzialność nauczycielek nieheteronormatywnych na przykładzie wypowiedzi n ...
Marcela Kościańczuk
19
192-209 Studenci pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i ich orientacje edukacyjne. Prezentacja w ...
Błażej Przybylski
11
213-227 Badanie ankietowe jako element ewaluacji jakości kształcenia na uczelniach wyższych
Marek Jeziński
16
228-241 Finansuj lub giń . Ludzie nauki, prestiżowe publikacje a system fi nansowania B+R w Polsce
Agnieszka Jeran, Joanna Piechowiak-Lamparska
15
242-257 Transformacja uniwersytetu . „Kultury audytu” i neoliberalne technologie zarządzania podmiotami społecznymi
Marta Songin-Mokrzan
20
258-273 (Nie)zdolność do reformowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce , czyli zaniedbania w zakresie wiedzy
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
26
277-283 Beata Bielska , „Magisterkę kupię” . Sprzedawanie i kupowanie prac dyplomowych jako element studenckiej k ...
Magdalena Bergmann
3
284-291 Paweł Łuków (red.) , Zrozumieć śmierć człowieka , Wydawnictwo Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Tran ...
Bartosz Płotka
1
292-305 Metodyka badań nad autorytetem – ujęcie interdyscyplinarne
Paulina Markiewicz
14