×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2011
  • LVII
  • Tom
  • 06.08.2015 14:47:22
  • Artykuły: 27
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
5-7 W setną rocznicę urodzin Profesora Karola Dejny
Sławomir Gala
0
9-17 Nazwiska typu Amberg, Andag
Edward Breza
0
19-32 Uwarunkowania ewolucji odmian komunikacyjno-stylowych w dziejach polszczyzny
Stanisław Dubisz
15
33-41 Językowy tygiel współczesności
Stanisław Gajda
11
43-55 Włoszczyzna w polszczyźnie – italianizmy w polskiej leksyce apelatywnej i proprialnej
Artur Gałkowski
4
57-67 Polszczyzna codzienna – geneza i czynniki stabilizujące
Kwiryna Handke
5
69-80 Wpływ polszczyzny ogólnej na system słowotwórczy gwar (na przykładzie nazw środków czynności)
Irena Jaros
26
81-97 Wokół regionalnego słownictwa z Polesia w utworach Franciszka Wysłoucha
Elżbieta Koniusz
11
99-108 On metaphor-based and metonymy-based borrowings from English and German into Polish youth slang
Krzysztof Kosecki
25
109-117 Przykład idzie z góry, czyli o „odfleksyjnianiu” imion i nazwisk w szkole
Halina Kurek
18
119-129 Польская песня в Беларуси: бытование, межъязыковые и стилевые аттракции
Galina Kutyriowa-Czubala
13
131-143 Ukraińskie ślady językowe w Naszym weselu Pauliny Hołyszowej spod Chełma
Michał Łesiów
23
146-151 Kontrakcja samogłosek w języku polskim i słowackim
Witold Mańczak
7
153-159 Dawne i współczesne determinanty zmian interferencyjnych na obszarze polsko-czeskiego pogranicza językowego
Robert Mrózek
18
161-177 Leksyka innosłowiańska w słownikach słoweńskich na przestrzeni wieków
Bożena Ostromęcka-Frączak
38
179-188 Wpływ niemieckich zdań Georga Wenkera na ich polskie tłumaczenia w ankietach do ogólnoniemieckiego atlasu ...
Dorota Krystyna Rembiszewska
8
189-198 Mieszanie nazw dla ‘powiek’, ‘rzęs’ i ‘brwi’ w dialektach słowiańskich
Janusz Siatkowski
46
199-210 Styl poetycki jako odmiana języka narodowego
Teresa Skubalanka
0
211-232 Językoznawca polski w anegdocie
Jerzy Starnawski
0
233-244 Семиотика ритуала и ее отражение в славянских языках (на материале концепта «черта»)
Eugeniusz Stefański
14
245-259 Obraz ludowego lekarowania na Białorusi w świetle badań dialektologa i etnolingwisty
Krystyna Szcześniak
9
261-270 Sufiksy -izna i -ota jako znamiona odrębności językowej w formowanym współcześnie kaszubskim języku literackim
Hanna Taborska
31
271-281 Znaczenie Dejnowskiego pojęcia „struktura językowa gwary” w badaniach interferencji językowych na polsko- ...
Stefan Warchoł
24
283-295 Фонетичні процеси у говірці села Лозоватка криворізького району дніпропетровської області
Mykola Verbovyi
8
297-313 Słowa wulgarne w języku ausrańskim w zestawieniu z wulgaryzmami języka polskiego
Krzysztof Tomasz Witczak
25
315-322 Bohemizmy w zaolziańskim „Głosie Ludu”
Maria Witkowska-Gutkowska
16
323-325 Nowa próba wyjaśnienia genezy sufiksu -izna
Wiesław Witkowski
0