×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2009
  • 03[13]
  • Numer
  • 12.10.2015 14:35:35
  • Artykuły: 31
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
Zmiany poziomu subsydiów w gospodarstwach rolniczych UE-12 w latach 1989-2006
T. Sobczynski
14
Identyfikacja i uwarunkowania rozwoju produkcji rolniczej i przetwórstwa w wynikach projektu foresight dl ...
M. Wozniak
9
Obszar jako czynnik różnicujący poziom i strukturę pozarolniczych dochodów gospodarstw
A. Marcysiak, A. Marcysiak
7
Profesor dr hab. Wanda Mierzejewska - twórczyni szkoły ekonomiki ochrony roślin (1919-2004)
M. Golinowska
0
Ekonomiczne aspekty stosowania środków ochrony roślin i biopreparatów w wybranych ekologicznych gospodars ...
J. Janowska-Biernat
4
Efektywność produkcji żywca wieprzowego w gospodarstwach regionu Polski południowo-wschodniej w zależnośc ...
A. Borecka
7
Możliwości ekonomiczne polskich gospodarstw sadowniczych w latach 2004-2006
J. Sobierajewska
6
Profesor dr hab. Wanda Mierzejewska - twórczyni ekonomiki ochrony roślin w Polsce
S. Pruszynski
4
Przedsiębiorczość pozarolnicza jako źródło dodatkowych dochodów gospodarstw rolnych Dolnego Śląska
I. Kropsz
8
Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach produkujących mleko w latach 2004-2006
M. Adamski
9
Wydajność pracy w gospodarstwach mlecznych na świecie
A. Parzonko
5
Opłacalność zwalczania chorób grzybowych pszenicy ozimej w Polsce w latach 1998-2007
F. Walczak, A. Tratwal, M. Golinowska
6
Zatrudnienie w rolnictwie indywidualnym w okresie transformacji i integracji europejskiej
B. Karwat-Wozniak
12
Model Du Ponta w wybranych przedsiębiorstwach branży cukrowniczej
R. Gawda
9
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do podziału województwa zachodniopomorskiego na rejony przydatnośc ...
J. Zarod
9
Rachunek kosztów w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb podejmowania decyzji i kontroli
T. Kondraszuk
11
Zróżnicowanie produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rodzinnych wyspecjalizowanych w produkcji trzody
A. Radwan, A. Wadon
9
Wielki kryzys ekonomiczny w rolnictwie polskim - przypomnienie i przestroga
W. Musial
12
Zastosowanie metody analizy skupień oraz wielowymiarowej analizy korespondencji do oceny poziomu infrastr ...
I. Kropsz
9
Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich
K. Kokoszka
22
Pozaekonomiczne determinanty przeobrażeń strukturalnych w rolnictwie Małopolski
M. Basaj
3
Znaczenie koncepcji systemów gospodarowania w rolnictwie w rozwoju obszarów o niekorzystnych warunkach go ...
B. Roszkowska-Madra
17
Zastosowanie metody analizy ekonomicznej do określenia zmian w organizacji i efektywności rolniczej spółd ...
D. Gonet
5
Efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych
P. Kasztelan
8
Wykorzystanie modeli logitowych do oceny dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych
P. Borawski, A. Lewczuk
8
Świadomość ekologiczna rolników a zrównoważony rozwój rolnictwa
H. Kaluza
11
Intensywność organizacji produkcji a wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstw
S. Kocira
5
Miejsce rolnictwa w polityce kredytowej państwa po II wojnie światowej
M. Klusek
13
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach WPR UE - próba prognozy do 2013 roku
W. Poczta, P. Sieminski
12
Działalność rolnicza w gminie Oleśnica
M. Borkowska
7
Struktura zatrudnienia ludności rolniczej
H. Labedzki
7