×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2011
  • 7
  • 1
  • Tom/Numer
  • 07.10.2015 18:03:48
  • Artykuły: 26
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
17-34 Integracja instytucjonalna w krajach Unii Europejskiej. Propozycja pomiaru
Adam P. Balcerzak
19
35-48 Perspektywy rozwoju wspólnej polityki podatkowej Unii Europejskiej
Alicja Brodzka
18
49-66 Dezintegracja w zinstytucjonalizowanym świecie
Ewa Gruszewska
41
67-78 Systemy nadzoru korporacyjnego na świecie – tendencje zmian
Agata Adamska
32
79-92 Współczesne problemy krajów Afryki Północnej a jakość sektora publicznego
Marcin Brol
14
93-108 Arbitraż międzynarodowy w ChRL jako efekt globalnej integracji gospodarczej
Tomasz Coop
22
109-128 Unfairness doctrine i podejście ekonomiczne do ochrony konsumentów w praktyce Federalnej Komisji Handlu w USA
Anna Mokrysz-Olszyńska
29
129-144 Zrównoważony rozwój jako strategia definiująca nowoczesne gospodarowanie przestrzenią w Polsce (aspekty p ...
Marta Woźniak
34
145-160 Powołanie i odwołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawi ...
Piotr Stanisławiszyn
13
161-174 Integracja etyki biznesu i deontologii zawodowej biegłego rewidenta: wymiar jurydyzacji oraz kodyfikacji
Mikołaj Turzyński
29
175-188 Bezrobocie instytucjonalne w teorii i praktyce gospodarowania
Wacław Jarmołowicz, Beata Woźniak-Jęchorek
27
189-204 Zarządzanie podatkami w procesie inkorporacji transgranicznej
Marcin Jamroży
33
205-222 Spółki typu spin off i spin out jako platforma integracji nauki i biznesu
Małgorzata Madrak-Grochowska
13
223-236 Proces integracji przedsiębiorstw tradycyjnych i firm internetowych w kontekście działań offshoringowych ...
Nina Stępnicka
38
237-252 Międzynarodowa współpraca organizacji przeprowadzających niezależne porównawcze testy produktów
Aleksandra Szarek
17
253-268 Zjednoczenie Niemiec – dwie dekady konwergencji
Michał Moszyński
20
269-286 Restytucja, odszkodowanie czy inwestycje? – reprywatyzacja majątku Niemieckiej Republiki Demokratycznej
Anna Falkowska
24
287-304 Regulacja nadzoru nad rynkiem finansowym w UE – integracja czy dezintegracja prawnych instrumentów antykr ...
Magdalena Fedorowicz
19
305-320 Administracyjno-prawne formy ingerencji Europejskich Organów Nadzoru na rynku finansowym Unii Europejskiej
Andrzej Michór
18
321-340 Proces integracji europejskiego rynku usług płatniczych – wyzwania regulacyjne
Anna Zalcewicz
52
341-352 Podstawowe założenia reformy europejskiego prawa finansowego służące ograniczaniu wzrostu długu i deficyt ...
Krystyna Nizioł
19
353-370 Równowaga finansów publicznych a proces europejskiej integracji walutowej w dobie globalnego kryzysu
Wawrzyniec Michalczyk
33
371-390 Ekonomiczne i prawne aspekty wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej poza strefą euro oraz usztywniania ...
Paweł Folfas, Magdalena Słok-Wódkowska
55
391-408 Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym a struktura konkurencyjna rynku usług bankowych w Polsce od roku 2004
Adam Baszyński
17
409-422 Koncepcja „federacji europejskiej" Józefa Marii Hoene-Wrońskiego
Mirosław Bochenek
37
423-438 Doświadczenia związane z międzynarodową emigracją zarobkową na przykładzie studentów Uniwersytetu Ekonomi ...
Piotr Panek
10