×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • 12
  • 1
  • Tom/Numer
  • 07.10.2015 18:00:37
  • Artykuły: 14
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
9-20 Jak kształtować politykę ze społeczeństwem? Przykład narodowych inicjatyw foresightowych Japonii
Urszula Glińska
17
21-34 Kształtowanie warunków współpracy w oparciu o model triple helix na przykładzie metropolii białostockiej
Tadeusz Truskolaski
11
35-46 Konflikt i negocjacje w sferze publicznej
Marcin Szczepański
10
47-56 Rola konsultacji społecznych w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Wasilków
Jarosław Zalejski
9
57-68 Polityka migracyjna jako płaszczyzna funkcjonalna integracji ekonomicznej w ramach Euroazjatyckiej Wspóln ...
Katarzyna Czerewacz-Filipowicz
14
69-80 Samozatrudnienie jako forma wspierania rozwoju przedsiębiorczości regionów
Alina Szepelska
18
81-92 Samorząd terytorialny i gospodarczy jako podmiot determinujący innowacyjność i kondycję gospodarczą na pr ...
Joanna Prystrom
19
93-104 Krajowy System Usług jako podstawa przedsiębiorczości regionalnej
Elżbieta Skąpska
15
105-114 Przedsiębiorczość społeczna warunkiem rozwoju lokalnej gospodarki
Alina Borowska
8
115-126 Promocja regionu przez inwestycje zagraniczne
Mirosław Acewicz
22
127-138 Współpraca administracji celnej z organami administracji państwowej, samorządowej oraz samorządem gospodarczym
Mirosława Laszuk
11
139-150 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przykład współpracy samorządu terytorialnego i przedsiębiorców ...
Agnieszka Konopelko
15
151-162 Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na wymianę handlową z krajami Unii Europejskiej oraz z państwam ...
Mirosława Laszuk
10
163-183 Kolejny sukces teorii gier: nobliści z Ekonomii 2012
Wacław Stankiewicz
34