×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2012
  • nr 107
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:44
  • Artykuły: 32
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
15-24 Changes in the Business Environment as the Major Motives for Implementing Financial Innovations in the Co ...
Joanna Błach
12
25-35 Environmental Finance Denotation and Main Research Areas
Anna Doś
29
37-46 Sekurytyzacja kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw
Bożena Mikołajczyk
9
47-55 Przedsiębiorstwa w systemie finansowania ochrony środowiska
Wojciech Zbaraszewski
14
59-67 Historia księgowości w Chinach - rys
Jacek Adamek
8
69-80 Opodatkowanie instrumentów hybrydowych w Polsce i w Niemczech - analiza porównawcza
Anna Flotyńska, Marta Kluzek
20
81-88 Ewolucja współczesnej rachunkowości w świetle ekonomii zrównoważonego rozwoju
Tomasz Gabrusewicz
14
89-97 Opodatkowanie kosztu długu przedsiębiorstw a koncepcja wspólnej skonsolidowanej korporacyjnej podstawy op ...
Jolanta Iwin-Garzyńska
13
99-107 Kontrowersje wokół metod pomiaru praw kontroli akcjonariuszy spółek publicznych
Michał Kałdoński
15
109-117 Polityka dywidend w spółkach notowanych na GPW S.A.
Anna Mitek, Agnieszka Perepeczo
8
119-127 Ocena znaczenia informacji udostępnianych przez spółki
Jacek Uchman
8
129-135 Wykupy akcji. Alternatywa czy uzupełnienie wypłat dywidend
Elżbieta Maria Wrońska
12
137-144 Formalizacja polityki dywidend w polskich spółkach publicznych
Sławomir Zarębski
6
147-155 Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw w warunkach kryzysu
Marek Czyż
9
157-167 Dylematy płynności małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niestabilnego otoczenia
Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń
30
169-177 Kredyt kupiecki a sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niestabilnego otoczenia
Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń
17
179-189 Rola skarbnika w przedsiębiorstwie - ujęcie historyczne i współczesne
Katarzyna Kreczmańska-Gigol
10
191-199 Relacje kapitałowo-majątkowe polskich przedsiębiorstw
Elżbieta Orechwa-Maliszewska
8
201-209 Rentowność przedsiębiorstw przemysłowych w okresie spowolnienia gospodarczego
Mirosław Wypych
9
213-221 Wpływ poziomu dźwigni finansowej na wartości współczynników ryzyka akcji
Adam Adamczyk, Paweł Witkowski
5
223-231 Rozwój rynku obligacji korporacyjnych w Polsce w latach 1997-2011
Krzysztof Górka
18
233-241 Źródła finansowania działalności innowacyjnej
Anna Korzeniowska
15
243-251 Empiryczna weryfikacja teorii hierarchii źródeł finansowania przedsiębiorstw
Jarosław Kubiak
6
253-261 Wtórne emisje akcji i ich wpływ na stopy zwrotu - doświadczenia spółek notowanych w Bombaju
Joanna Lizińska
13
263-272 Finanse organizacji non profit w niestabilnym otoczeniu: inwestycje w płynne aktywa w opodatkowanych i ni ...
Grzegorz Michalski
12
273-281 Zastosowanie kredytu jako formy finansowania innowacji
Wojciech Misterek
5
285-294 Przyczyny oraz koszty upadłości zakładów mięsnych Płock S.A.
Katarzyna Boratyńska
9
295-302 Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania stosowania kosztów transakcyjnych
Sławomir Jarka
17
303-310 Kredyt jako źródło finansowania inwestycji w praktyce gospodarstw rolnych - w świetle wyników badań empir ...
Agnieszka Kurdyś-Kujawska
12
311-320 Samozaopatrzenie rolniczych gospodarstw domowych
Agnieszka Strzelecka
19
321-330 Stopa inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2009
Ewa Szafraniec-Siluta
16
331-339 Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce
Danuta Zawadzka
13