×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2018
  • 2
  • 27
  • Tom/Numer
  • 12.07.2018 15:18:47
  • Artykuły: 14
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
103-113 Constitutive modelling of root-reinforced granular soils – preliminary studies
Barbara ŚWITAŁA, E. James FERN
24
114-122 Wyznaczanie modułu odciążenie – obciążenie powtórne dla gruntów głębokiego podłoża
Wojciech TYMIŃSKI, Paweł STEFANEK, Hubert DANILUK, Tomasz KIEŁCZEWSKI
7
123-131 Stabilizacja mieszanin popiołowo-żużlowych spoiwami hydraulicznymi do celów budownictwa drogowego
Eugeniusz ZAWISZA, Andrzej GRUCHOT, Marcin BIGOS
14
132-141 Zanieczyszczenie gruntów pod nieuszczelnionym gminnym składowiskiem odpadów komunalnych
Małgorzata E. WYSOCKA
17
142-151 Wpływ kształtu cząstek ilastych na wyniki analiz granulometrycznych gruntów spoistych
Aleksandra GORĄCZKO, Szymon TOPOLIŃSKI
29
152-166 Nowoczesne metody monitoringu geotechnicznego w polskich odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego
Zbigniew BEDNARCZYK
16
167-174 The value of plasticity index (IP) and liquidity index (IL) of North Polish ablation boulder clays and va ...
Dorota KRAWCZYK, Michalina FLIEGER-SZYMAŃSKA
28
175-185 Analiza kalibracji wyników sondowań CPT z próbnymi odwiertami kolumn przemieszczeniowych CMC
Karolina KOBRZYŃSKA, Piotr KANTY, Kuba JAKUBOWSKI
7
186-198 Identyfikacja parametrów geotechnicznych lessów lubelskich na podstawie sondowań statycznych CPT
Krzysztof NEPELSKI, Małgorzata RUDKO
35
199-206 Wyznaczanie maksymalnego modułu ścinania popiołów składowanych na składowisku mokrym
Stanisław ŁUKASIK, Marcin WITOWSKI
5
207-216 Analiza numeryczna procesu odwodnienia budowlanego wykopu zlokalizowanego w pobliżu dużej rzeki
Damian KŁOBUKOWSKI, Tomasz GODLEWSKI, Paweł POPIELSKI
10
217-226 Wpływ filtracji oraz zmian nasycenia gruntu na stateczność wałów przeciwpowodziowych
Łukasz ZAWADZKI, Bartłomiej BURSA
12
227-235 Identyfikacja, oznaczanie oraz metody klasyfikowania gruntów organicznych w aspekcie Eurokodu 7 i norm zw ...
Grzegorz STRAŻ
17
236-248 Wyznaczanie prędkości filtracji w gruncie antropogenicznym pochodzącym z recyklingu destruktu betonowego ...
Wojciech SAS, Justyna DZIĘCIOŁ
33