×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2012
  • 2
  • Numer
  • 27.07.2015 13:14:10
  • Artykuły: 19
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
5-16 NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE A MECHANIZMY OCHRONY KONSUMENTA BANKU
Małgorzata Frej
14
17-28 POMIĘDZY RYNKIEM A MISJĄ SPOŁECZNĄ Przedsiębiorczość społeczna – wybrane aspekty funkcjonalne
Wojciech Goleński
15
29-41 THE CURRENT INVESTMENT MARKET OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION PROCESSES
Ihor Kobushko, Iana Kobushko
5
43-59 VaR AS A MEASURE OF RISK OF BANKING SECTOR SHARES
Nina Krauze, Nina Łapińska-Sobczak
10
61-74 SPOSOBY I MECHANIZMY UCHYLENIA SIĘ OD ZAPŁATY NALEŻNEGO PODATKU VAT
Vaclovas Lakis
16
75-99 OCENA WEWNĘTRZNYCH MOŻLIWOŚCI OBNIŻKI KOSZTÓW NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ EMPIRYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWAC ...
Jolanta Łuczaj
7
101-114 KONCEPCJA METODY MDR DO WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW
Ireneusz Miciuła
10
115-126 METODY OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Krzysztof Miciuła
5
127-138 ZJAWISKA NA POLSKIM RYNKU INSTRUMENTÓW POCHODNYCH
Jacek Nowak, Robert Sczendzina
13
139-153 INSTYTUCJE OCHRONY KONSUMENTA NA POLSKIM RYNKU UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH
Dorota Ostrowska
15
155-166 TRANSFERY FINANSOWE POMIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A POLSKĄ W WARUNKACH CZŁONKOSTWA
Wioleta Lidia Pawlik
16
167-180 SPECYFIKA POTENCJAŁU LUDNOŚCIOWEGO MIAST POSTWOJEWÓDZKICH
Artur Płoński
19
181-191 WYKORZYSTANIE INSTRUMENTU OPCJI REALNEJ NA POTRZEBY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJ ...
Wojciech Popławski, Tomasz Janicki
7
193-204 PODATEK OD WARTOŚCI DODANEJ (VAT) NA JEDNOLITYM RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ
Anna Skulimowska
22
205-215 ALIANSE STRATEGICZNE NA RYNKU KASYN W STANACH ZJEDNOCZONYCH
Michał Wachowski
15
217-235 DOSTĘPNOŚĆ DANYCH GEOMETRYCZNYCH W MODELACH IFCXML
Piotr Bernacki
24
237-247 NON-PROFIT ORGANISATIONS BEST LIQUIDITY STRATEGY
Grzegorz Michalski
32
249-256 STIMULATION OF LABOR AS A WAY OF SOCIAL BEHAVIOR MANAGEMENT
Ludmila Spetsian
0
257-259 WYMIANA NAUCZYCIELI - ERASMUS Estonia, Eurouniversity w Tallinie
Anna Ostrowska
0