×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2010
  • LV
  • Tom
  • 07.08.2015 12:35:04
  • Artykuły: 23
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
5-38 Zróżnicowanie terytorialne północno-wschodniej polszczyzny kresowej
Leszek Bednarczuk
101
41-49 Zarys sytuacji socjolingwistycznej społeczności polskiej w Drohobyczu
Alina Burysz
10
51-60 O ograniczeniu fleksji w formułach polskiej etykiety językowej
Marek Cybulski
9
61-70 Dyferencyjność gwarowego słowotwórstwa werbalnego
Izabela Ejsmunt-Wieczorek
22
71-80 Środki leksykalno-gramatyczne wyrażania kategorii życzeniowości w ukraińskich gwarach wschodniostepowych
Lubow Frolak
7
81-88 Glosa do zagadnienia homonimii/polisemii w słowotwórstwie gwarowym
Sławomir Gala
15
89-96 Słowotwórcze wyznaczniki czynnościowego charakteru rzeczownikowych derywatów gwarowych
Beata Gala-Milczarek
16
97-119 Jednoznaczność i różnorodność osobowych form czasowników w Panu Balcerze w Brazylii Marii Konopnickiej
Alina Kępińska
8
121-136 Funkcjonowanie słowotwórczych rzeczownikowych szeregów synonimicznych w Psałterzu Dawidowym Mikołaja Reja
Danuta Kowalska
17
137-152 Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach i w polszczyźnie ogólnej
Renata Marciniak
63
153-162 Między teorią a praktyką logopedyczną
Robert Mrózek
20
163-179 Nazwy geograficzne a przestrzeń w wybranych utworach rosyjskiej prozy wiejskiej
Henryka Munia
4
181-194 Słownik gwar Lubelszczyzny – stan i perspektywy prac leksykograficznych
Halina Pelcowa
14
195-211 Siła wurstu brukuje białka i gbur? O niektórych wyrazach w XIX-wiecznych materiałach Georga Wenkera z obs ...
Dorota Krystyna Rembiszewska
18
213-229 Polszczyzna Antoniny Zamoyskiej w listach do Józefa Wandalina i Konstancji Mniszchów
Katarzyna Sicińska
36
231-239 On Irish English on
Piotr Stalmaszczyk
35
242-253 Grzech słowami wyrażony w materiale gwarowym
Zdzisława Staszewska
12
255-267 O zjawiskach fleksyjnych i słowotwórczych w Księdze sądowej państwa żywieckiego 1681–1773
Jagna Świderska
40
269-277 Nazwy młodych zwierząt w słownictwie myśliwskim
Mirosława Świtała-Cheda
15
279-283 Three animal names in tocharian and indo-european
Krzysztof Tomasz Witczak
12
285-292 Gdy dialekt staje się językiem
Bogusław Wyderka
3
293-305 Semantyka i struktura ojkonimów i anojkonimów gminy Przykona w powiecie tureckim
Ewelina Zając
39
307-316 Uwagi o badaniach nad antroponimią historyczną pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego na Podlasiu
Piotr Złotkowski
20