×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • nr 168
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:49
  • Artykuły: 23
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
13-24 Wykorzystanie SNA w pomiarze efektywności instytucji publicznych
Anna Adamus-Matuszyńska
15
26-38 Wykorzystanie ankiety satysfakcji pacjentów z usług w zarządzaniu praktyką lekarza rodzinnego - narzędzie ...
Hubert Bojar
21
40-52 Zarządzanie w jednostkach organizacyjnych gminy
Zofia Dolewka
11
53-67 Efektywność organizacji systemu państwowe ratownictwo medyczne
Marzena Furtak-Niczyporuk, Bartłomiej Drop
38
68-81 Wpływ implementacji narzędzi zarządzania procesowego na wzrost efektywności funkcjonowania spółek komunalnych
Rafał Kania
34
82-95 Mierzenie skuteczności współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym
Barbara Kożuch, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek
47
96-110 Ocena skuteczności i efektywności instrumentów pomocy publicznej
Paulina Kubera
22
111-124 Wykorzystanie metod nieparametrycznych do pomiaru efektywności opieki szpitalnej w Polsce
Justyna Kujawska
18
126-138 W trosce o efektywność: przeobrażenia w kierunku postweberowskiego modelu administracji na przykładzie Niemiec
Renata Kusiak-Winter
35
139-151 Sprawność zarządzania instytucjami kultury
Mateusz Lewandowski
32
153-161 Zarządzanie projektami analiz w procesach wykorzystania doświadczeń w organizacjach wojskowych: konceptua ...
Andrzej Lis
19
162-173 Sprawność zarządzania organizacjami publicznymi funkcjonującymi na rzecz bezpieczeństwa obywateli
Marek Lisiecki
10
174-185 Efektywność zamówień publicznych
Olgierd Lissowski
16
186-195 Zdefiniowanie pojęcia "rażąco niskiej ceny" jako narzędzia służącego do zwiększenia efektywności realizac ...
Jakub Ławniczak
25
196-204 Specyfika szacowania efektywności organizacji publicznych na przykładzie oceny funkcjonowania systemów op ...
Błażej Łyszczarz
16
205-215 Czy system ochrony zdrowia może być efektywny?
Jacek Michalak
38
218-227 Metoda pomiaru efektywności pomocy publicznej w SSE w Polsce
Jarosław Michał Nazarczuk
17
228-244 Zmiana w zorientowanej na misję karcie wyników (MSC) i jej wpływ na zachowanie członków organizacji publicznej
Sabina Ostrowska
20
245-255 Efektywne zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących regulacji prawnych
Katarzyna Peter-Bombik, Artur J. Kożuch
15
256-269 Efektywność w opiece zdrowotnej - zarys wielowymiarowego problemu w okresie transformacji
Hanna Saryusz-Wolska, Martyna Wronka
35
270-279 Zarządzanie publiczne - wyzwania dla procesu kształcenia na poziomie wyższym - przykład Wydziału Zarządza ...
Danuta Stawasz, Beata Banachowicz
9
281-292 Partnerstwo świadczące usługi społeczne w świetle doświadczeń logistyki społecznej
Aldona Frączkiewicz-Wronka, Jacek Szołtysek
20
293-310 Metodologičeskie osnovy analiza tvorčeskoj deâtel'nosti v èkonomičeskoj sociologii
Û Kozak, А Grimadûk
21