×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2012
  • 4
  • 121
  • Tom/Numer
  • 23.07.2015 09:21:02
  • Artykuły: 15
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
6-24 „Zgorszenie postludzkie” - posthumanistyczne definiowanie zgorszenia w obszarze technologii, informacji i ...
Jan Stasieńko
19
25-36 Sztuka „gorszenia”, czyli o zgorszeniu jako doświadczeniu dzieła. Konteksty i uwarunkowania
Ryszard Solik
29
37-45 „Detronizacja powagi”. Szkic o obecności campu w polskiej prozie
Dominika Kotuła
14
46-62 Hermanna Nitscha Teatr Orgii i Misteriów jako powód do zgorszenia?
Krzysztof Wałczyk
13
63-72 „Przepisane” historie życia Chrystusa: Panna Ferbelin Stefana Chwina oraz Ewangelia według Jezusa Chrystu ...
Agnieszka Ogonowska
9
73-80 Czy istnieje jeszcze tabu? Kilka refleksji na temat prozy polskiej po roku 1989
Iwona Pięta
9
81-94 Poetyka gorszenia? Sacrum w kontekście autonomizowania się sloganu reklamowego we współczesnej polskiej p ...
Bogusława Bodzioch-Bryła
24
95-104 Gorsząca inność. Dziecko jako abiekt
Jakub Rawski
26
105-112 Dzieje grzechu, czyli kontrowersje wokół polskiej recepcji twórczości filmowej Waleriana Borowczyka
Paulina Kwas
22
113-122 Zgorszenie jako strategia walki szwedzkich artystów filmowych ze społeczeństwem
Tomasz Adamski
6
123-131 Wulgaryzmy jako problem dla leksykografa (nie tylko w związku z pracami nad Wielkim słownikiem języka pol ...
Piotr Żmigrodzki
15
132-147 Wulgarny internauta, czyli kilka słów o zgorszeniu w sieci
Małgorzata Kuruc
31
148-157 Językowe konceptualizacje czynności autoerotycznych. Rekonesans lingwistyczno-kulturowy
Bogusław Skowronek
28
158-170 Czy podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego mają marginesy?
Joanna Paździo
35
171-179 Zapożyczenia z języków romańskich – gorsze zapożyczenia? Rola galicyzmów i italianizmów w nauczaniu język ...
Agnieszka Jasińska
37