×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2011
  • nr 79
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:42
  • Artykuły: 20
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
11-19 Model systemu wdrażania regionalnej strategii innowacji
Andrzej Sztando
7
21-30 Kierunki rozwoju województwa zachodniopomorskiego w obszarze ochrony środowiska (na podstawie strategii r ...
Ewa Mazur-Wierzbicka
1
31-42 Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze powiatów regionu lubuskiego
Maria Fic, Mariusz Malinowski, Dorota Roszkowska-Hołysz
10
43-52 Bezrobocie w województwie opolskim - zmiany i tendencje rozwojowe
Agnieszka Tłuczak
2
53-61 Aktywność władz samorządowych jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego
Iwona Pomianek, Agnieszka Biernat-Jarka
11
63-72 Rola samorządu w rozwoju klastrów w regionie
Łukasz Menart
11
73-81 Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju województwa podkarpackiego
Hubert Kotarski
5
83-92 Edukacja i nauka jako podstawa strategii rozwoju regionów na przykładzie województw dolnośląskiego i podk ...
Leszek Woźniak, Krzysztof Kud
3
93-102 Analiza kadr inżynierskich w przedsiębiorstwach województwa śląskiego
Iwona Otola
4
103-111 Finansowanie oświaty w województwie śląskim
Małgorzata Okręglicka
6
113-123 Uczestnictwo kobiet w aktywnych programach rynku pracy oraz jego efekty zatrudnieniowe w województwie śląskim
Agnieszka Tylec
5
125-137 Uwarunkowania działalności innowacyjnej przemysłu na Śląsku w latach 2005-2007 (przy wykorzystaniu ogólny ...
Arkadiusz Świadek
7
139-150 Porównanie priorytetowych kierunków rozwoju województw śląskiego i podkarpackiego w oparciu o wyniki proj ...
Marian Woźniak
5
151-159 Plany restrukturyzacji województwa śląskiego od rozwiązań branżowych po strategię regionalną
Tomasz Holecki, Magdalena Syrkiewicz-Świtała
4
161-171 Diagnoza i wielopłaszczyznowa prognoza produkcji energii elektrycznej w Polsce
Barbara Szmyt
3
173-180 Determinanty konkurencyjności przemysłu spożywczego
Małgorzata Juchniewicz
26
181-190 Skutki przekształceń sektorów zmonopolizowanych na przykładzie transportu kolejowego
Małgorzata Zielenkiewicz
8
191-200 Strategic Knowledge Management in an Innovative SME Sector Company as an example of Developments in Organ ...
Justyna Patalas-Maliszewska
15
201-210 Miejsce i rola usług w gospodarce opartej na wiedzy
Grażyna Węgrzyn
14
211-220 Mikroekonomiczna efektywność procesów prywatyzacyjnych
Anna Stępniak-Kucharska
5