×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2012
  • nr 116
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:44
  • Artykuły: 22
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
11-24 Budowanie relacji polskich przedsiębiorstw z partnerami biznesowymi na rynkach krajów sąsiedzkich
Andrzej Bajdak
10
25-34 Wpływ korporacji transnarodowych na kształt współczesnego rynku turystycznego
Magdalena Kachniewska
6
35-52 Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Śląska w okresie transformacji
Józef Misala, Elżbieta J. Siek
19
53-62 Miasta XXI wieku - w poszukiwaniu nowych przewag konkurencyjnych korporacji transnarodowych
Teresa Pakulska
16
63-77 Konkurencyjność polskiego eksportu z perspektywy nowoczesnych czynników wytwórczych - wybrane aspekty na ...
Eugeniusz M. Pluciński
22
79-86 Nowe oblicze kapitału państwowego w ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstwa
Małgorzata Poniatowska-Jaksch
11
87-98 Umiędzynarodowienie działalności B+R jako przesłanka tworzenia międzynarodowych sieci innowacyjnych
Maja Szymura-Tyc
9
99-108 Czynniki konkurencyjności wybranych gospodarek państw Azji Południowo-Wschodniej
Dominika Bochańczyk-Kupka
10
109-123 Czynniki lokalizacji inwestycji offshoringowych w Polsce na przykładzie usług biznesowych
Eliza Chilimoniuk-Przeździecka
16
125-134 Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw w klastrach
Marta Gancarczyk
13
135-146 Regionalna ekspansja korporacji transnarodowych z wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Artur Klimek
9
147-156 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych krajach Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej w okresie ...
Paweł Kulpaka
11
157-167 Rezultaty działań Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w zakresie przyciągania inw ...
Aleksandra Kuźmińska-Haberla
11
169-177 Antykonkurencyjne praktyki biznesowe w handlu międzynarodowym. Teoretyczna analiza przypadku karteli eksp ...
Bartosz Michalski
16
179-188 Dystans psychiczny we współczesnej teorii internacjonalziacji przedsiębiorstw
Aleksandra Nizielska
16
189-197 Proces delokalizacji działalności badawczo-rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej
Anna Odrobina
16
199-208 Problem internacjonalizacji w zakresie mitygacji ryzyka walutowego
Jacek Pera
6
209-217 Strategie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw jako dostawców marek własnych dla międzynarodow ...
Zbigniew Spyra
17
219-228 Czynniki determinujące konkurencyjność obszarów miejskich
Ewelina Szczech-Pietkiewicz
11
229-240 Konkurencyjność polskich gospodarstw trzodowych na rynku UE
Elżbieta Szymańska
11
241-252 Podejście zasobowe a kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw szybko r ...
Rafał Śliwiński
51
253-263 Analiza porównawcza konkurencyjności gospodarki Polski i Irlandii na rynku światowym
Sabina Krawczyk
15