×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • 01[27]
  • Numer
  • 11.10.2015 20:25:11
  • Artykuły: 22
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
Poziom płatności bezpośrednich a koszty produkcji rolnej w krajach Unii Europejskiej
A. Chlebicka, R. Lewandowski-Lepak
11
Pozyskiwanie środków unijnych przez producentów rolnych w Polsce w ramach działania 132 PROW 2007-2013
E. Gorynska-Goldmann, M. Wojcieszak
18
Strategie oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce
P. Aniola, Z. Golas
8
Intensywność organizacji produkcji w ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstwach mlecznych
U. Malaga-Tobola, S. Kocira
17
Pomiar kapitału intelektualnego i jego wpływ na efektywność przedsiębiorstw produkujących podłoże pod upr ...
K. Lobos, M. Szewczyk
21
Sytuacja wybranych elementów sektora produkcji mięsa wieprzowego w Polsce na tle najważniejszych producen ...
D. Knecht, S. Srodon
19
Wybrane aspekty zarządzania produktem w przedsiębiorstwach handlowych na rynku nawozów mineralnych
A. Piwowar
6
Specyfika oceny efektywności wybranych spółdzielni mleczarskich według miary Nadzwyczajnej Spółdzielczej ...
D. Mierzwa
8
Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce
P. Aniola, Z. Golas
23
Czynnik ludzki a wykorzystanie środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ...
T. Pilawka, J. Kazak
8
Ocena znajomości systemu HACCP wśród personelu zakładów gastronomicznych
E. Cieslik, A. Kosciej, J. Cieslik
8
Contemporary significance of the cultivation contract
I. Lipinska
20
Analiza działalności grupy producentów trzody chlewnej na przykładzie Zrzeszenia Producentów Rolnych Gmin ...
D. Knecht, S. Srodon
25
Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów
S. Chudy, U. Gieraltowska
24
Charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego w Polsce
A. Piwowar, M. Dzikuc
14
Zmiany struktury obszarowej upraw sadowniczych w Polsce oraz koncentracja gruntów pod sadami na przestrze ...
S. Kierczynska
14
Poziom uwarunkowań przyrodniczych renty położenia obszarów wiejskich w Polsce
L. Ossowska, W. Poczta
15
Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej gmin województwa wielkopolskiego
A. Standar
21
Zakres i znaczenie działalności organizacji pozarządowych oraz ich ocena przez mieszkańców obszarów wiejs ...
M. Grzybek, M. Kawa
15
Ocena systemów płatności bezpośrednich SPS i SAPS w świetle dyskusji nad kształtem WPR po 2013 roku
T. Figurski, A. Sadlowski
10
Professionalisation and economisation of rural NGO's and the activity of their members. An example of loc ...
K. Zajda, A. Kretek-Kaminska
18
Cooperation between local action groups. Comparison of networks created by organisations from the Lubuski ...
K. Zajda
40