×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2008
  • 11
  • 1
  • Tom/Numer
  • 14.09.2015 14:37:53
  • Artykuły: 17
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
11-24 Współczesne metody sterowania produkcją – Zintegrowany System Zarządzania Klasy ERP II
Franciszek Kolbusz, Radosław Pyrek
14
25-34 Etapy formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego z uwzględnieniem konkurencyjności regionu
Leszek Kozioł, Marcin Żmigrodzki
12
35-56 Prakseologia zarządzania zasobami ludzkimi GOPR w świetle osobowościowych determinant zachowań organizacy ...
Kazimierz Mrozowicz
50
57-77 Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku
Maria Płonka
24
79-90 Wpływ cen na zachowanie konsumenta na rynku turystycznym
Leszek Rudnicki
7
91-102 Poziom kapitału obrotowego netto a rentowność przedsiębiorstw na przykładzie spółek z branży handlowej, n ...
Rafał Sobczyk
17
103-116 Wpływ wymogów ochrony środowiska na zmiany ceny energii elektrycznej w Polsce
Maria Dąbrowa, Renata Żaba-Nieroda
7
117-138 Metodyka doskonalenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia proce ...
Adam Stabryła
10
139-154 Istota i modele czasu pracy
Anna Wojtowicz, Radosław Pyrek
11
155-171 Innowacyjność jako czynnik warunkujący konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
Dagmara K. Zuzek
26
175-184 Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach
Marzena Bac
7
185-197 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Stanisław Belniak
4
199-206 Wiedza tarnowian o planie zagospodarowania terenu
Karolina Chrabąszcz
2
207-219 Stan urbanizacji i jej uwarunkowania w Polsce międzywojennej – wybrane zagadnienia
Dariusz Koreleski
3
223-241 Bariery rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w opinii mieszkańców obszarów chronionych woje ...
Łukasz Popławski
6
243-255 Scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Jan Siekierski, Łukasz Popławski
16
257-272 Doktrynalne podłoże totalitaryzmu (na przykładzie Polski 1944–1956)
Eugeniusz Kulwicki
10