×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • nr 155
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:48
  • Artykuły: 38
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
13-27 Uwarunkowania ekonomiczne inwestowania w budynki zrównoważone
Stanisław Belniak, Michał Głuszak, Małgorzata Zięba
22
28-44 Atrakcyjność inwestycyjna instrumentów finansowych rynku nieruchomości w warunkach kryzysu
Halina Henzel, Katarzyna Śmietana, Anna Maszczyk
18
45-57 Zastosowanie Private Finance Initiative na rynku mieszkaniowym w Wielkiej Brytanii a możliwość wykorzysta ...
Magdalena Załęczna
14
58-68 Strategie inwestycyjne towarzystw ubezpieczeniowych na rynkach nieruchomości
Rafał Wolski, Magdalena Załęczna
9
69-81 Wpływ kryzysu finansowego na działalność funduszy nieruchomości typu REIT w USA
Anna Mazurczak
13
82-96 Analiza i ocena jakości krajowych zasobów informacji o nieruchomościach w aspekcie ich wykorzystania do o ...
Ewelina Nawrocka
17
97-107 Wybrane aspekty oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomości komercyjne z wykorzystaniem op ...
Marek Uryniak
28
108-121 Wojewódzkie bazy danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych jako przykład podejmowanych działań w ...
Elżbieta Zagórska
23
122-136 Przyczynek do analizy stanu poprzemysłowych nieruchomości zabytkowych
Tomasz Bolek
8
137-149 Bariery zastosowania metody project finance w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych na wynajem w świe ...
Marcin Tomecki
19
150-161 Ewolucja struktury ofert na wtórnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu w latach 2007-2012
Henryk Gawron
7
162-174 Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na Rynkach nieruchomości mieszkaniowych w oparciu o prognozy cen mies ...
Iwona Dittmann
22
175-188 Wybrane czynniki popytowe kształtujące decyzje inwestora na rynku nieruchomości mieszkaniowych i źródła i ...
Michał T. Wilczek
17
190-199 Znaczenie polityki kredytowej banku dla inwestycji na rynku nieruchomości mieszkaniowych
Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
8
200-212 Postawy mieszkaniowe klientów-seniorów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego
Łukasz Strączkowski
8
213-224 W kwestii przejrzystości rynku nieruchomości
Piotr Kuraś
17
224-240 Zaangażowanie sektora prywatnego w projekty rewitalizacyjne
Katarzyna Olbińska
23
241-251 Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast
Bartłomiej Marona
16
252-262 Budownictwo komunalne jako inwestycje zwiększające efektywność gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Radosław Cyran
10
263-274 Potrzeby informacyjne inwestorów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości - ...
Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian
13
275-299 Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców w latach 2007-2011
Jan Czempas
19
300-313 Ewolucja poziomu i struktury kosztów utrzymania mieszkań na przykładzie Polski
Anna Górska
6
314-322 Aktywność inwestycyjna największych przedsiębiorstw w Polsce
Małgorzata Jaworek, Marcin Kuzel
24
323-336 Wyniki finansowe podmiotów z kapitałem zagranicznym w latach 2000-2011 na tle ogółu przedsiębiorstw w Polsce
Małgorzata Szałucka, Aneta Szóstek
17
330-440 Poprawność wyceny funduszu ETF replikującego indeks WIG20
Damian Mitrenga
5
337-345 Przedsiębiorca energetyczny jako spółka dominująca w świetle prawa spółek handlowych
Joanna Krukowska-Korombel
5
346-358 Perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w warunkach kryzysu gospodarczego
Joanna Węgrzyn
21
359-374 Małe przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym - dziś i jutro
Jacek Kuczowic, Karina Kuczowic
4
375-388 The Perception of Intergenerational Time Frame by Owners of Small Enterprises in Silesian Voivodeship - S ...
Monika Foltyn-Zarychta
15
389-401 Inwestycje przedsiębiorstw na tle polityki dywidend
Bartłomiej Jabłoński
8
402-418 O referencyjnym i konsekutywnym instrumencie bazowym opcji rzeczowych
Piotr W. Saługa
22
419-429 O metodycznej poprawności wyceny obligacji
Krystian Pera
0
441-449 Metody wspierające decyzje inwestycyjne na rynku akcji w świetle teorii efektywności rynku i teorii behaw ...
Krzysztof Kowalke
16
450-466 Ryzyko inwestycji a wymiar fraktalny
Rafał Buła
12
467-482 Skuteczność strategii inwestycyjnej bazującej na wskaźniku ceny do zysku w oparciu o model Johna Neffa
Marta Celej
2
483-494 Koopetycja w procesie inwestycyjnym na przykładzie projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce
Karolina Mucha-Kuś, Maciej Sołtysik
22
495-508 Zmiana wartości kapitału ryzyka pod wpływem zastosowania dynamicznego zabezpieczenia opcji zakupu energii ...
Bartosz Krysta, Dominik Kudyba
10
509-524 Wybrane aspekty funkcjonowania systemów wsparcia na przykładzie wysokosprawnej kogeneracji
Maciej Sołtysik
10