×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2016
  • LXII
  • Tom
  • 18.01.2017 15:56:13
  • Artykuły: 20
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
7-16 W dwudziestą piątą rocznicę śmierci Profesora Witolda Śmiecha (4 III 1917–4 III 1991)
Bożena Ostromęcka-Frączak
0
17-25 Przecinek a sąsiedztwo okoliczników
Bartłomiej Cieśla
15
27-38 Analiza porównawcza języka dawnych i współczesnych telewizyjnych transmisji sportowych (wybrane zagadnienia)
Beata Grochala
13
39-48 Wpływy obcojęzyczne na współczesny język słoweński
Boris Kern
11
49-57 O niektórych właściwościach nowych derywatów czasownikowych
Barbara Kudra
11
59-70 Struktura predykatowo-argumentowa bułgarskich czasowników poliprefiksalnych (na przykładzie verba mentalis)
Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
5
71-79 Na co komu -owa (-ová/-ova/-eva), czyli o nazwiskach (i nie tylko) żeńskich w wybranych językach słowiańskich
Maria Magdalena Nowakowska
14
81-89 Dokąd zmierza polszczyzna?
Bożena Ostromęcka-Frączak
28
91-102 Semantyka morfemu rdzeniowego *kozw zachodniosłowiańskich dialektalnych nazwach roślin
Liubou Padporynava
24
103-115 Zmiany w językowej formie nagłówków prasowych
Edyta Pałuszyńska
10
117-130 Nowy wymiar komunikowania politycznego na przykładzie języka prezydenta Czech Miloša Zemana
Renata Rusin-Dybalska
19
131-143 Kilka uwag o wymienności dopełniacza i biernika w języku polskim i słoweńskim
Anna Stefan
27
145-156 „Tacierzyństwo” jako leksykalny wykładnik nowego ojcostwa w świetle męskich blogów rodzicielskich (reflek ...
Dorota Suska
22
157-166 Angloamerykańskie interiekcje w języku polskim i rosyjskim
Tatiana Szkapienko
7
167-181 Kulinarny trend slow food fast a nazwy własne stacjonarnych i mobilnych barów szybkiej obsługi (tzw. food ...
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
13
183-189 Planowane badania mikrotoponimów w Polsce. Komunikat
Elżbieta Umińska-Tytoń
18
191-202 Zmiana – ewolucja – rewolucja. O języku, normie i metodach na przykładzie rekcji dopełniaczowej czasownik ...
Katarzyna Wiśniewiecka-Brückner
25
203-213 Typologia wypowiedzeń w ujęciu polskim i słoweńskim
Maria Wtorkowska
13
215-228 Wpływ egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na status polszczyzny w świecie oraz na zm ...
Zarzycka Zarzycka
9
229-239 Czasowniki w nowszej leksyce słoweńskiej
Agnieszka Zatorska
12