×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2014
  • nr 179
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:51
  • Artykuły: 22
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
9-20 Polityka społeczna a polityka symboliczna. Związki między nierównością a niesprawiedliwością
Lucjan Miś
20
21-28 Jakość życia jako kategoria socjologiczno-ekonomiczna
Janusz Sztumski
6
29-40 Metody proxy wykorzystywane w analizie nierównomiernego rozkładu dochodów - ujęcie teoretyczne
Radosław Jeż
13
41-50 Mit państwa dobrobytu? Próba analizy porównawczej Finlandii oraz Polski
Szymon Cyprian Czupryński
17
51-62 Otyłość i nadwaga a jakość życia Polaków
Piotr Michoń
18
63-73 Kobieta-matka vs. kobieta-pracownica. Jakość życia pracujących zawodowo matek
Agnieszka Kwiatek
13
74-84 Rodzinne formy opieki nad dzieckiem w Polsce
Arkadiusz Przybyłka
9
85-93 Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem gmin wiejskich
Bożena Oleszko-Kurzyna
6
94-104 Program aktywności lokalnej (PAL) jako instrument kreowania aktywnej polityki społecznej na problemowych ...
Jerzy Krzyszkowski, Justyna Przywojska
11
105-114 Autonomia Górnego Śląska a społeczeństwo obywatelskie
Grzegorz Węgrzyn
23
115-125 Jakość życia oraz formy wsparcia społecznego pracujących osób niepełnosprawnych na Lubelszczyźnie
Renata Maciejewska
7
126-136 Mała i średnia przedsiębiorczość w systemie polityki społecznej regionu świętokrzyskiego
Janusz Jarosiński, Elżbieta Trafiałek
13
138-149 Adresaci aktualnych zmian systemu finansów publicznych
Krystyna Piotrowska-Marczak
15
150-162 Transgraniczna opieka zdrowotna w Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia
Wiesław Koczur
25
163-171 Zasada solidarności między pokoleniami w repartycyjnych systemach emerytalnych w dobie przemian społecznych
Sławomir Maciejewski
10
173-185 Reforma emerytalna we Włoszech w 2012 r.
Joanna Plak
6
186-195 Kierunki zmian systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce - wybrane aspekty
Katarzyna Lechowicz, Marcin Łuszczyk
20
196-205 Podnoszenie wieku emerytalnego a problemy polskiej polityki społecznej
Marek Tkaczuk
11
206-214 Pomoc społeczna wczoraj i dziś. Nowe wyzwania - stare problemy
Majka Łojko
11
215-224 Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi
Zofia Szweda-Lewandowska
10
225-235 Znaczenie świadczeń pomocy społecznej dla beneficjentów MOPR na przykładzie Poznania
Sławomir Kalinowski
7
237-248 Pomoc mieszkaniowa dla zmarginalizowanych ekonomicznie gospodarstw domowych jako element systemu zabezpie ...
Andrzej Przymeński
15