×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2009
  • 3
  • 2
  • Tom/Numer
  • 07.10.2015 17:52:06
  • Artykuły: 13
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
9-25 Badanie synchronizacji cykli koniunkturalnych w Polsce i strefie euro. Zastosowanie analizy czasowo-skalowej
Joanna Bruzda
27
27-37 Trójkąt niespójnych rozwiązań systemowych a możliwe modyfikacje reżimu kursowego Polski w okresie przygot ...
Małgorzata Madrak-Grochowska
16
39-49 Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego – doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Dorota Zbierzchowska
21
51-66 Proces konwergencji nominalnej i realnej w warunkach integracji walutowej
Ilona Pietryka
10
67-75 Rola jednolitego obszaru płatności w euro na wspólnym rynku europejskim
Anna Pyka
9
79-87 Uwarunkowania inwestycji w energię odnawialną w Polsce
Grzegorz Maśloch
10
89-97 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz Fundusz Leśny jako ekologiczne fundusze celowe
Bartosz Bartniczak
19
99-107 Znaczenie podatku akcyzowego od nośników energii w polskiej polityce ochrony środowiska
Michał Ptak
17
111-123 Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dysproporcje międzyregionalne w Polsce
Michał Ozga
19
125-133 Wydatki publiczne na rolnictwo w Polsce w latach 2001-2008 w ujęciu regionalnym
Justyna Kołyska, Joanna Baran
17
137-153 Analiza porównawcza amerykańskiego i szwedzkiego systemu gospodarczego przez pryzmat teorii praw własności
Paweł Umiński
18
155-165 Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych na świecie a budowa długoterminowego wzrostu gospodarczego
Radosław Pastusiak
12
167-177 Marketing terytorialny – sposób myślenia i działania władz samorządowych
Anna Knapik
12