×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2017
  • LXIV
  • Tom
  • 21.03.2018 15:41:21
  • Artykuły: 24
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
5-12 Nazwy potraw w polskich gwarach na Litwie, Białorusi i Syberii wobec przemian cywilizacyjnych
Natalia Ananyeva
7
13-29 Analiza językowa komentarzy redakcyjnych publikowanych w „Nowinach Sokólskich” pod kątem zróżnicowanego o ...
Jerzy Białomyzy
9
31-42 Slovenské nárečia ako základ pre výskum najstarších dejín slovenského jazyka z metodologického hľadiska
Júlia Dudášová-Kriššáková
26
43-57 Polisemia werbalna w gwarach
Izabela Ejsmunt-Wieczorek
24
59-72 Kilka uwag na temat zjawiska wielokategorialności rzeczownikowych derywatów gwarowych o charakterze czynn ...
Beata Gala-Milczarek
20
73-85 Prosta mowa w tekstach o charakterze religijnym XVIII wieku (Czyn jerejskogo nastawljenija, Poczajów 1776)
Joanna Getka
27
87-101 Różne oblicza tautologii słowotwórczej w polskich gwarach
Irena Jaros
32
103-122 Funkcjonowanie zapożyczeń wschodniosłowiańskich w świadomości użytkowników gwar z Małopolski południowo-w ...
Anna Kostecka-Sadowa
22
123-136 Niestandardowy rozwój semantyczny tak zwanych rzeczowników ilościowych w gwarach polskich. Zarys problematyki
Joanna Kozioł
18
137-146 Funkcja gwary w tekście
Halina Kurek
24
147-166 Nazwy gatunków drzew i krzewów oraz ich derywaty w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur
Ewelina Lechocka
63
167-185 Prototyp polskiego przysłowia komicznego w rozumieniu młodzieży z początku XXI wieku
Magdalena Lipińska
29
187-202 Dukawka, gulgot, sepioł…, czyli jak w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego nazywa się c ...
Renata Marciniak-Firadza
44
203-215 O statusie i zasięgu gwary w osiemnastowiecznej Polsce (na przykładzie nazw orczyka w wielkopolskich inwe ...
Błażej Osowski
18
217-232 Zmiany semantyki morfemu rdzeniowego *myš- a zmiany motywacji zachodniosłowiańskich fitonimów dialektalnych
Liubou Padporynava
17
233-245 Gwara w kontakcie – gwara w konflikcie
Halina Pelcowa
21
247-264 Kulinaria we frazeologii śląskiej
Lidia Przymuszała
38
265-274 Elementy gwarowe w historycznych nazwiskach mieszkańców ziemi piotrkowskiej
Agnieszka Raszewska-Klimas
21
275-287 Obraz Józefa w polskich kolędach i pastorałkach (na przykładzie tekstów zebranych przez ks. Michała M. Mi ...
Aleksandra Serafin
24
289-302 Nu… pr˙ivet peredavajta, co tu tak˙e Mazur˙i, Polak’i luterany su… Jeszcze raz o „polszczyźnie okolic Kra ...
Sergiej Skorwid
22
303-315 Zagubione w przekładzie
Krystyna Szcześniak
19
317-331 Polska i Polacy w zwierciadle gwarowym
Anna Tyrpa
6
333-351 O stylizacji gwarowej dyskusyjnie (na materiale wybranych utworów współczesnej prozy polskiej)
Bogusław Wyderka
29
353-369 Із спостережень над особливостями лексики, що пов’язана з традиційним харчуванням, у говірках Криворіжжя
Mykola Werbowyj
25