×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2009
  • 14
  • 3
  • Tom/Numer
  • 31.08.2015 10:10:59
  • Artykuły: 17
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
11-19 Styl życia jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta na rynku turystyczny
Leszek Rudnicki
9
21-39 Wyjazdy turystyczne młodzieży - cele oraz sposoby spędzania czasu: analiza porównawcza – lata 2002–2007
Bożena Alejziak
18
41-48 Uwarunkowania działalności jednostek turystycznych
Anna Nowakowska
5
51-61 Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem turystycznym
Dagmara K. Zuzek
5
63-83 Rola analizy strategicznej w ocenie działalności przedsiębiorstwa turystycznego
Małgorzata Tyrańska
16
85-94 Zmiany w makrootoczeniu a funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw hotelarskich
Daniel Puciato, Marcin Żmigrodzki
14
95-110 Zarządzanie gospodarką turystyczną w świetle badań sektora hotelarskiego – wybrane problemy
Kazimierz Mrozowicz, Klaudia Cichy
23
111-121 Charakterystyka bazy noclegowej w Tarnowie
Daniel Puciato
11
123-135 Zarządzanie gospodarką turystyczną w kontekście organizacji i legislacji polskiego systemu ochrony przyrody
Kazimierz Mrozowicz, Justyna Pelc
10
139-152 Gospodarstwa agroturystyczne, ekoagroturystyczne i ekologiczne jako czynnik rozwoju turystyki na obszarac ...
Łukasz Popławski
15
153-164 Usługi turystyczne jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Jan Siekierski, Łukasz Popławski
14
165-175 Determinanty rozwoju turystyki na obszarach leśnych Małopolski
Leszek Kozioł, Zenon Muszyński
9
179-192 Podstawowe metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w metodyce rekreacji ruchowej
Bogdan Ciućmański, Lucyna Stanek
6
193-203 Sprawność fizyczna i motywacja kobiet wybierających aerobik jako formę rekreacji ruchowej
Małgorzata Żychowska, Marcin Żmigrodzki, Michał Żak, Anna Majchrzak
7
205-217 Gabinety odnowy biologicznej w Tarnowie, ich lokalizacja oraz oferta
Wojciech Maciejowski, Małgorzata Wiśniowska
13
219-230 Formy edukacji zdrowotnej w działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie
Wiesław Wojtanowski
9
231-244 Zmiany inwolucyjne ciśnienia tętniczego krwi oraz tętna u kobiet i mężczyzn w wieku 21-60 lat w aspekcie ...
Małgorzata Żychowska, Marian Gawinek, Monika Nowak, Michał Żak
33