×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • nr 161
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:49
  • Artykuły: 23
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
9-18 Zatrudnienie socjalne - wybrane zagadnienia
Wiesław Koczur
27
19-26 Praca grupowa jako efektywne narzędzie rozwijania kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach
Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki
4
27-35 Kobiety w zarządzaniu organizacjami
Nicoletta Baskiewicz
10
36-43 Teoretyczne i empiryczne implikacje rynku pracy
Beata Renata Dylkiewicz
17
44-52 Model oceny form pracy grupowej w przedsiębiorstwach
Piotr Głowicki, Gabriel Łasiński
11
53-62 Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w dobie kryzysu gospodarczego
Andrzej Koza, Adriana Politaj
2
63-72 Płaca minimalna w świetle teorii kapitału ludzkiego
Wojciech Kozioł
12
73-82 Struktura zatrudnienia w grupie pielęgniarskiej a potrzeby społeczne w Polsce
Danuta Kunecka
10
83-91 Wyodrębnianie zawodów deficytowych i nadwyżkowych instrumentem dostosowania kierunków kształcenia do potr ...
Rafał Muster
12
92-101 Przestrzeganie podstawowych obowiązków pracodawcy - wyniki badań ankietowych
Agnieszka Owczarczyk
1
102-112 Wpływ programów restrukturyzacji na ograniczenie zatrudnienia górników
Arkadiusz Przybyłka
15
113-121 "Nauka kluczem do sukcesu" - program rozwojowy liceów ogólnokształcących Opola i jego wpływ na wybory zaw ...
Anna Rajchel
2
122-131 Kobiety-matki i ich powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka w wynikach badań
Magdalena Rękas
5
132-140 Zmiany modelu poradnictwa zawodowego w Polsce
Ewa Rollnik-Sadowska
10
142-152 Struktura zatrudnienia w klubach sportowych w okresie zmian formalnoprawnych
Tomasz Seweryniak, Aneta Stosik
7
153-161 Czynniki społeczno-cywilizacyjne zmieniające współczesny rynek pracy - ujęcie interpretatywne
Anna Słocińska
27
162-172 Stres w pracy tymczasowej
Anna Sowińska
8
173-183 Wskaźniki dotyczące rynku pracy wśród osób deklarujących narodowość śląską
Grzegorz Węgrzyn
4
184-192 Równość płci a innowacyjność w gospodarce. Diagnoza sytuacji kobiet w sferze edukacji w obszarze STEM ora ...
Jolanta Maj
16
193-201 Program ,,Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy
Mariola Mamcarczyk
27
202-211 Współczesna donżuaneria - czyli wybór zawodu a potrzeba konsumpcji
Elżbieta Pasierbek
16
212-220 Sytuacja na rynku pracy a reforma emerytalna i wsparcie dzietności
Izabela Maria Stefaniak
3
221-229 Doradztwo zawodowe jako kluczowy element procesu kształtowania pracownika zdolnego do reorientacj zawodow ...
Ireneusz Wiśniewski
18