×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2012
  • nr 97
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:46
  • Artykuły: 30
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
17-22 Rozwiązania stabilne w trójstronnym zagadnieniu przydziału
Marcin Anholcer
8
23-41 Użycie skal lingwistycznych do opisu użyteczności w procesie analizy preferencji
Jakub Brzostowski, Tomasz Wachowicz
37
45-60 Efektywne metody wyznaczania mediany Kemeny'ego
Hanna Bury, Dariusz Wagner
5
61-82 Wybrane metody szacowania funkcji użyteczności i funkcji wartości
Renata Dudzińska-Baryła
11
83-103 Zastosowanie metody Promethee II w procesie rankingowania projektów europejskich w ramach Regionalnego Pr ...
Dorota Górecka, Michał Bernard Pietrzak
10
105-118 Ocena przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia AHP
Piotr Jaśkowski, Robert Bucoń, Sławomir Biruk
17
119-132 Własności estymatorów relacji porządku opartych na różnicach rang : badania symulacyjne
Leszek Klukowski
6
133-148 Wzorzec modelu oczekiwanej użytecznosci a rozwój teorii decyzji
Donata Kopańska-Bródka
12
149-161 Wieloczynnikowe hybrydowe modele market-timing polskich funduszy inwestycyjnych
Joanna Olbryś
25
163-175 Intuicyjne i dedukcyjne rozumowania w podejmowaniu decyzji przy uwzględnieniu bodźców finansowych i współ ...
Aneta Peryga, Honorata Sosnowska
15
177-191 Zastosowanie analizy cojoint do badania preferencji muzycznych
Marcin Salamaga
12
193-212 Metody prognozowania dynamicznych rankingów priorytetów technologicznych
Andrzej M.J. Skulimowski
20
213-230 Drzewa klasyfikacyjne w badaniu preferencji komunikacyjnych
Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot
7
231-250 Analiza i wspomaganie negocjacji dystrybucyjnych z elementami zachowań integracyjnych
Tomasz Wachowicz
18
253-269 Harmonogramowanie reaktywne a ryzyko w projekcie
Marek Janczura, Dorota Kuchta
10
271-284 Reaktywne harmonogramowanie projektów w przypadku rozmytych czasów trwania zadań i rozmytych limitów dost ...
Dorota Kuchta
7
285-296 Problem zakupów w dużych projektach badawczych
Aleksandra Niedzielska, Dorota Kuchta
9
297-312 Zarządzanie ryzykiem opóźnienia projektów realizowanych przez jednostki samorządowe o prostej strukturze ...
Anna Ślusarczyk, Dorota Kuchta
15
315-324 Metoda dynamicznego harmonogramowania portfeli projektów przy ograniczonych zasobach
Krzysztof Targiel
16
325-336 Czas i koszt realizacji projektu jako kryteria uzupełniające typowy model CAD
Katarzyna Tyła, Tomasz Błaszczyk
12
337-347 Podejście obiektowe i wzorzec Obserwator jako wsparcie dla zarządzania ryzykiem i komunikacją w projekcie
Łukasz Tync
6
352-365 Procesy ryzyka z zależnymi wypłatami
Stanisław Heilpern
6
367-375 Wpływ ryzyka długowieczności na ubezpieczenia na życie
Rafał Korzonek
9
377-386 Zastosowanie procesu Markowa w zależnych grupowych ubezpieczeniach na życie
Anna Nikodem-Słowikowska
4
387-401 Ubezpieczenie lasów od pożarów w polskiej strefie klimatycznej
Grażyna Wieteska
18
405-416 Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsi ...
Sławomir Biruk, Piotr Jaśkowski
13
417-432 Przykłady i porównanie modeli macierzy migracji stosowanych w analizie ryzyka kredytowego
Urszula Grzybowska, Marek Karwański
20
433-448 Prognozowanie czasu trwania awarii koparek kołowych z zastosowaniem metod sieci neuronowych, regresji wie ...
Magdalena Rogalska
7
447-474 Twierdzenie Pitagorasa w naukach społecznych
Stanisław Walukiewicz
11
475-491 Metody pomiaru osiągnięć na kolejnych szczeblach edukacji
Aneta Anna Wiktorzak
17