×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2010
  • 4
  • 1
  • Tom/Numer
  • 07.10.2015 17:51:56
  • Artykuły: 20
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
9-20 Koncepcje zawodności rynku: teoria a rzeczywistość
Przemysław Leszek
21
21-36 Międzynarodowa konkurencja podatkowa a polityka fiskalna krajów UE
Mirosław Krajka
13
37-49 Konsekwencje stosowania określonych systemów kursowych w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie kra ...
Dorota Zbierzchowska
25
51-63 Zjawisko bąbla spekulacyjnego w świetle austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego
Jarosław Cholewiński
11
65-77 Wahania koniunkturalne przemysłu a zmiany na poziomie działów PKD
Rafał Kasperowicz
27
79-89 Polityka konkurencji państwa w dobie kryzysu gospodarczego – prawne aspekty problematyki
Mateusz Błachucki, Rafał Stankiewicz
26
91-103 Polityka państwa wobec przemysłu spożywczego w warunkach integracji i globalizacji
Piotr Chechelski
13
105-116 Etyka w ekonomii a globalny kryzys gospodarczy
Katarzyna Kamińska
22
119-130 Rynek pracy w Niemczech w latach 2000–2009. Zmiany form zatrudnienia
Lilianna Jodkowska
25
131-140 Analiza bezrobocia w powiatach przy użyciu modelu równań strukturalnych
Mirosława Żurek
10
143-152 Zjawisko „home bias” w procesie integracji europejskiej
Anna Kozłowska
21
153-162 Regionalizm i multilateralizm w polityce handlowej Unii Europejskiej
Aleksandra Nacewska-Twardowska
6
163-173 Zależności między liberalizacją handlu a polityką ekologiczną w warunkach globalizacji gospodarki światowej
Aneta Kuna-Marszałek
13
175-187 Uwarunkowania decyzji inwestorów zagranicznych na Ukrainie w ujęciu regionalnym
Mykola Vashchenko
32
191-201 Deflacja a działalność inwestycyjna banków. Przykład Japonii w latach 1993–2008
Waldemar Kozioł
14
203-216 Problemy ochrony patentowej w Polsce
Anna Turczak
11
217-227 Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności firm przemysłu skórzanego i obuwniczego w Polsce
Łukasz Mamica
18
229-240 Finansowe wsparcie przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych
Agnieszka Czajkowska
13
241-252 Szacowanie wartości nieruchomości na podstawie modeli ekonometrycznych
Rafał Zbyrowski
7
253-269 Analiza rynku hotelowych usług noclegowych w latach 2003–2008 w Polsce
Cezary Sarnecki
52