×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • nr 170
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:49
  • Artykuły: 18
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
11-20 On the Changing Structure of the World Financial Markets
Vladislav Pavlat
8
21-31 Azjatyckie rezerwy walutowe jako instrument polityki makroekonomicznej. Implikacje dla biznesu międzynaro ...
Sebastian Bobowski
14
32-41 Szczyt Ziemi Rio +20 - jaka przyszłość zrównoważonego rozwoju?
Katarzyna Czech
12
43-58 Kapitał zagraniczny w polskim sektorze bankowym a poziom jego rozwoju na tle państw OECD
Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
21
59-68 Strefa euro w obliczu kryzysu. Rola Europejskiego Banku Centralnego w kształtowaniu nowej polityki pieniężnej
Ewa Dziwok
7
69-80 Rozwój rynku funduszy typu REIT na świecie
Bożena Frączek
12
81-94 Handel zagraniczny Polski w warunkach kryzysu w strefie euro
Małgorzata Fronczek
12
95-105 Realny kurs walutowy a presja rynkowa na złotego, forinta i koronę czeską w latach 2000-2011
Marcin Gruszczyński
8
106-118 Antycykliczna polityka fiskalna w egzogenicznych teoriach wahań koniunkturalnych i praktyce krajów OECD
Katarzyna Kalinowska
15
119-131 Waluty krajów wschodzących w gospodarce światowej
Artur Klimek
13
132-144 Giełdy papierów wartościowych w okresie kryzysu
Paweł Kulpaka
21
145-156 Propozycje kontroli przepływów kapitałowych w aspekcie światowego kryzysu finansowego na przykładzie poda ...
Krystyna Mitręga-Niestrój
17
157-167 Joint Forum: znaczenie dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego
Blandyna Puszer
16
168-189 Rola Internetu w procesie konwergencji rozwojowej współczesnej gospodarki światowej
Joanna Kos-Łabędowicz, Sylwia Talar
34
190-205 Lekcje z doświadczeń Islandii w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu finansowego
Marta Wajda-Lichy
12
206-217 Rywalizacja i współpraca azjatyckich gigantów
Agnieszka Grzywna
10
218-238 Import surowców energetycznych krajów Azji Południowo-Wschodniej, przypadek Singapuru
Grzegorz Ipnarski
15
239-252 Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu z Mercosur
Katarzyna Kita
15