×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2014
  • nr 187
  • Numer
  • 31.07.2015 15:17:51
  • Artykuły: 23
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
11-35 Paradygmat public relations jako dyscypliny naukowej
Anna Adamus-Matuszyńska, Bogumiła Barańska, Renata Maćkowska
42
36-47 Usługi publiczne w samorządach krajów Europy Środkowej w warunkach zmian demograficznych - wyzwania wobec ...
Marcin Baron, Artur Ochojski, Adam Polko
12
48-61 Systemy informatyczne w pozyskiwaniu, przechowywaniu i analizowaniu informacji o klientach
Tomasz Bartuś, Kamila Bartuś
23
62-73 Wizerunek organizacji z sektora ochrony zdrowia w opinii pacjentów i ekspertów - wyniki badań bezpośrednich
Kornelia Batko
10
74-86 Publiczne finansowanie miejskiego transportu zbiorowego w największych miastach w Polsce - analiza porównawcza
Grzegorz Dydkowski
13
87-100 Koncepcja i przykład metody badania konkurencyjności przedsiębiorstw
Olaf Flak, Grzegorz Głód
18
101-110 Ujawniona przewaga komparatywna Polski w handlu z Niemcami w latach 1995-2011
Małgorzata Fronczek
15
111-123 Przemiany w funkcjonowaniu niemieckich podmiotów sportowych w latach 1998-2013
Artur Grabowski
12
124-135 Wykorzystanie transformaty falkowej w analizie i predykcji wskaźników makroekonomicznych
Monika Hadaś-Dyduch
5
136-144 Ocena efektywności ekonomicznej eksploatacji kompleksu zbiorników "Kobiór"
Arkadiusz Halama
11
145-155 Międzynarodowe badania zachowań e-konsumentów - typy, podejścia, wymiary
Magdalena Jaciow
15
156-170 Etos pracy w perspektywie badań longituidalnych nad preferencjami aksjologicznymi studentów UE Katowice
Michał Kapias, Grzegorz (ks.) Polok
25
171-181 Miasto społecznych powiązań sieciowych przestrzenią nowej gospodarki
Tadeusz Kmieć, Krzysztof Wrana
9
182-190 Korzystanie z Internetu przez podmioty rynku usług zagospodarowujących czas wolny - cel i częstotliwość
Beata Kolny
1
191-203 Wykorzystanie internetowych źródeł informacji w decyzjach nabywczych konsumentów
Joanna Kos-Łabędowicz
29
204-219 Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw województwa śląskiego
Teresa Kraśnicka, Grzegorz Głód
23
220-228 Trendy w zachowaniach konsumentów jako uwarunkowanie innowacji w handlu detalicznym
Barbara Kucharska
16
229-239 Sposoby radzenia sobie e-konsumentów z ryzykiem nieudanego zakupu
Grzegorz Maciejewski
11
240-250 Wdrażanie systemów klasy CRM - etapy i wybrane problemy
Celina M. Olszak, Grażyna Billewicz
23
251-261 Rozwój międzynarodowych powiązań handlowych i kapitałowych Chin na początku XXI w.
Iwona Pawlas
9
262-272 Saldo obrotów bieżących i mechanizm kursu walutowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 200 ...
Jacek Pietrucha
11
273-284 Zagrożenie ubóstwem trwałym w Polsce w latach 2000-2011
Anna Sączewska-Piotrowska
16
285-295 Rewitalizacja miast w kolorach zieleni
Agnieszka Sobol
16