×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • IX
  • Tom
  • 22.07.2015 08:48:41
  • Artykuły: 34
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
9-32 Europejski romans historyczny i rycerski w przekładach białoruskich XV – XVII wieku
Aleksander Brazgunou
25
33 - 44 Obraz jezuitów w "Zwierciadełku panienek chrystyjańskich" Marcina Czechowica (1582)
Paweł Ciechan
14
45 - 62 Idee „Świętej Rusi” i „Trzeciego Rzymu” i ich miejsce w nauczaniu staroobrzędowców pomorskich
Daniel Sawicki
33
63 - 74 Armia rosyjska w operacji grodnieńskiej (1705-1706)
Aleksander Slesarenko
10
75 - 92 «В Россії вічне жить»: про причини навчання у Києво-Могилянської академії річпосполитських уродженців у X ...
Максим Яременко
31
93 - 103 Экспедиция о устроении дорог в государстве в государственной системе Российской Империи в начале XIX века
Михаил Приходько
7
103 - 117 Російська періодика початку ХІХ ст. як джерело з історії зовнішньої торгівлі Південної України
Юлія Головко
24
117 - 126 Postawa biskupa diecezji podlaskiej Jana Marcelego Gutkowskiego wobec polityki rosyjskiej na przykładzie ...
Dorota Wereda
11
127 - 144 „Polski problem” jako czynnik wprowadzenia nacjonalizmu imperialnego w polityce caratu na prawobrzeżnej U ...
Jurij Ziemski
17
145 - 154 Добровольные общественные организации в культурном пространстве городских поселений подольской губернии в ...
Елена Прищепа
7
155 - 170 Carskie siły zbrojne i dawna rosyjska historia wojskowa, a także wojny Rzeczypospolitej z Moskwą i polsko ...
Aleksander Smoliński
184
171 - 186 Sukcesy i porażki stajni wyścigowej Kruszyna-Widzów w latach 1880-1914
Łukasz Cholewiński
3
187 - 200 Nostryfikacja akademickich dyplomów i stopni naukowych w II Rzeczypospolitej
Jarosław Jastrzębski
8
201 - 212 Prasa codzienna ukazująca się w Lublinie w latach 1918-1939
Tomasz Kot
19
213 - 237 Reakcje i postawy społeczne w Powstaniu Warszawskim
Michał Wójciuk
27
237 - 248 Взаимопроникновение народных мифов Польши и ее восточных соседей (на примере избранных литературных произ ...
Leszek Mikrut
11
249 - 266 Narracyjne konstruowanie tożsamości. O autobiografii Niny Berberowej
Justyna Poznańska
15
267 - 278 The fate and mission of withdrawal in Tomas Venclova’s contemplations
Jovita Janauskiene
12
279 - 292 Czechosłowacki rock w poszukiwaniu własnej tożsamości (lata 1968–1982)
Rafał Ziemba
0
293 - 312 Dzieje Polski w ujęciu Feliksa Konecznego, na podstawie jego syntez historycznych
Ryszard Polak
24
313 - 328 Człowiek a przestrzeń – przebywanie w przestrzeni (o filozofii „spacjocentrycznej” uwag kilka)
Jacek Lejman
36
329 - 348 Політика радянської влади щодо Церкви римо-католицької на Поділлі в роки НЕПу
Микола Олійник
9
349 - 356 Narady gubernatorów z Królestwa Polskiego u Czerkaskiego jesienią 1866 r.
Artur Górak
3
357 - 362 „Paradoks Wielkiej Nocy” Józefa Czechowicza – komentarz edytorski o atrybucji tekstu
Jarosław Cymerman, Aleksander Wójtowicz
3
363 - 368 Regulamin porządku w gmachu KW PZPR
Tomasz Czarnota
1
369 - 393 Pracownicy etatowi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w świetle wybranych normatywów partyjno-państ ...
Dariusz Magier, Marcin Żukowski
8
395 - 397 Людмила Ю. Посохова, На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII ...
Jerzy Ternes
1
398 - 399 Иностранные профессора российских университетов (вторая половина XVIII – первая треть XIX в.). Биографиче ...
Krzysztof Latawiec
1
400 - 403 Іван Посохов, Студентство університетів Російської імперії XIX – початку XX ст.: становлення та еволюція ...
Dariusz Szewczuk
1
404 - 407 С. Я. Бондаренко, Р. A. Малахов, Ю. A. Перебинос, Провинциoнальное чиновничество на европейском севере Ро ...
Mirosław Szumiło
4
408 - 410 „Dusza rosyjska” - od reifikacji do upodmiotowienia zwierząt
Jacek Lejman
1
411 - 414 Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka, materiały biograficzne pod red. Emilii Jakimowicz i ...
Małgorzata Przeniosło
6
415 - 422 Artykuł recenzyjny książki: Zbigniew Osiński, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszcz ...
Wiesław Charczuk
14
423 - 425 Rafał Dmowski, Unitis Viribus. Diecezja Podlaska w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013, ss. 497 + fot.
Dariusz Magier
1