×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2016
  • 3
  • 25
  • Tom/Numer
  • 07.09.2016 10:47:13
  • Artykuły: 12
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
255-263 Badania wpływu konsolidacji na wytrzymałość gytii z Międzyrzecza
Ewa WOJNICKA-JANOWSKA
11
264-276 Analiza wpływu temperatury na wielkość strat masy przy prażeniu wybranego rodzaju torfu
Grzegorz Straż
16
277-289 Propozycja wykorzystania wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej do analizy gruntu spoistego w ba ...
Łukasz KACZMAREK, Kamil KIEŁBASIŃSKI
19
290-300 Wyznaczanie granicy płynności metodą Casagrandego i penetrometrem stożkowym
Władysław MATUSIEWICZ, Zbigniew LECHOWICZ, Grzegorz WRZESIŃSKI
15
301-310 Zastosowanie metody georadarowej w diagnostyce osiadań nawierzchni drogowych na przykładzie prawobrzeżneg ...
Michał KLUKOWSKI, Adrian NITKOWSKI
12
311-322 Wykorzystanie numerycznego modelu terenu (NMT) w analizie zróżnicowania facjalnego osadów wezbraniowych W ...
Ewa FALKOWSKA, Tomasz FALKOWSKI, Michał BRACH
23
323-332 Aktywność fosformonoesteraz oraz zawartość fosforu w zerodowanej glebie płowej użytkowanej sadowniczo i r ...
Mirosław KOBIERSKI, Joanna LEMANOWICZ
20
333-346 Nowa klasyfikacja gruntów
Maria Jolanta SULEWSKA
19
347-355 Analiza parametrów geotechnicznych gruntów słabonośnych na przykładzie dokumentowania warunków budowy pod ...
Piotr PAPROCKI, Wojciech TYMIŃSKI, Tomasz KIEŁCZEWSKI
10
356-365 O wyznaczaniu wytrzymałości gruntu na ścinanie polową sondą krzyżakową w świetle nowych wymagań norm euro ...
Tomasz GODLEWSKI, Łukasz KACZYŃSKI
17
366-378 Warunki geologiczno-inżynierskie w dolinach rzecznych na przykładzie tarasu zalewowego Warty w rejonie Un ...
Grzegorz ROMAN, Małgorzata ROMAN, Michał Grzegorz ROMAN
9
379-383 Profesor Władysław Kollis (1897–1961)
Waldemar Mioduszewski
0