×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2014
  • 03[33]
  • Numer
  • 11.10.2015 20:14:39
  • Artykuły: 24
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
Potencjał podaży w kontekście wprowadzenia nowego produktu regionalnego "wołowina sudecka"
S. Minta, B. Tanska-Hus, M. Nowak
14
Polish farm machinery market after accession to the European Union - production and supply of means of ag ...
J. Pawlak
28
Sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności
A. Kozera, F. Wysocki
23
Wybrane zagadnienia marketingu żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego
A. Siedlecka
26
Pozycja konkurencyjna głównych producentów i eksporterów nasion oleistych i olejów roślinnych w handlu we ...
K. Pawlak
19
Możliwości wykorzystania zasad systemu HACCP w procesie doskonalenia kształcenia w średnich szkołach roln ...
M. Kaczmarek, W. Wrzesniewski
9
Perspectives of biofuel sector development in Poland in comparison to CO2 emission standards
A. Zak, E. Golisz, K. Tucki, P. Borowski
9
Cost accounting as a method of supporting decisions in farms in Poland
A. Skarzynska
13
Regionalne zróżnicowanie kwot płatności zrealizowanych w ramach jednolitych płatności obszarowych
H. Teszbir, Z. Golas
10
Przesłanki realizacji inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego
W. Kozlowski
9
Wybory rynkowe mięsa kurcząt brojlerów w opinii studentów
A. Augustynska-Prejsnar, M. Ormian, G. Gajdek
20
Specyfika działalności spółdzielni socjalnych jako podmiotów ekonomii społecznej
D. Mierzwa, D. Mierzwa
16
Wybrane zagadnienia potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego zlokalizo ...
J. Smoluk-Sikorska, L. Jablonska-Porzucek, S. Kalinowski
13
Prawny aspekt zarządzania publicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi w regionach. Dylematy rozwoju społ ...
E. Kosinski
17
Ocena jakości usług gastronomicznych jako czynnik zwiększający zaufanie konsumentów
E. Cieslik, J. Cieslik, P. Wasilewski, K. Turcza, A. Siembida
16
Przemysł nasienny w Polsce i jego rynek
A. Piwowar
26
Alokacja środków finansowych na wybrane działania PROW 2014-2020 z wykorzystaniem optymalizacji liniowej
E. Kiryluk-Dryjska
9
Social side of agricultural co-operatives. The case of agricultural production co-operatives in the Opole ...
M. Matyja
10
Factors contribution to the adoption of production technologies by potato growers in northwest Bangladesh
A.B.M.S. Uddin, M.M. Rahman, M.B. Alam, M.H.K. Kamaly
15
Ocena procesów inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z Unią Europejską
R. Rys-Jurek
13
Czynniki decydujące o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia
M. Kawa, A. Augustyńska-Prejsnar
17
The need for teaching about quality and spreading quality culture at the stage of school education
B. Spychalski
15
Znaczenie polskiej ekonomii rolnej w Europie w świetle prac XIII Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ek ...
S. Paszkowski
19
Uwarunkowania zmian dochodowości pracy w rolnictwie w latach 2004-2013
Z. Golas
11