×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2017
  • LXX
  • Tom
  • 13.09.2018 17:28:40
  • Artykuły: 28
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
13–31 Информация об управлении лексемы в Активном словаре русского языка
Юрий Д. Апресян
0
33–45 W sprawie językowo-autorefleksyjnego testowania wymagań składniowych
Andrzej Bogusławski
5
47–58 Повторимые вaлентности предикaтов в русском языке: теоретические проблемы и прaктические решения
Леонид Л. Иомдин
12
59–71 Od valence slovesa k valenci substantiv a adjektiv
Jarmila Panevová
25
73–91 Pozitivní a negativní identifikace nepředložkového akuzativu syntaktických substantiv v češtině a určení ...
Vladimír Petkevič
3
93–103 Вaлентность Mестa – Цели у глaголов со знaчением кaузировaнного перемещения
Валентина Ю. Апресян
4
105–127 Valenční vazby ekvivalentů německého (sich) an etw. gewöhnen v korpusech Diakorp, Hotko a Dotko (ČNK)
Katja Brankačkec
34
129–142 Jeszcze raz o argumentach i modyfikatorach. Pytania o status fraz przysłówkowych
Jolanta Chojak
34
143–157 Polskie nazwy czynności i wytworów czynności w świetle walencji motywujących je czasowników
Magdalena Danielewiczowa
24
159–169 Semantyka i składnia czasowników życzyć, gratulować, winszować
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
7
171–192 Konteksty uwydatniające konflikty woli a walencja czasownika chcieć
Izabela Duraj-Nowosielska
32
193–207 Charakterystyka semantyczna wyrażeń ktoś zamierza coś zrobić / robić i ktoś ma zamiar coś zrobić / robić
Izabela Duraj-Nowosielska
8
209–223 Slovene Verb Valency before 1550
Robert Grošelj
28
225–249 Czeskie jednostki wyrażające współczucie oraz ich polskie ekwiwalenty. Analiza na podstawie korpusu paral ...
Elżbieta Kaczmarska
35
251–272 Walencja rosyjskich czasowników mentalnych w konstrukcjach diatezy pochodnej
Aleksander Kiklewicz
35
273–285 Piętra przebiegu zmian składniowych
Krystyna Kleszczowa
9
287–303 Valence českých deverbativních substantiv reprezentujících vybrané sémantické třídy
Veronika Kolářová
25
305–316 Intensja czy ekstensja? O pewnych dylematach przy analizie struktur predykatowo- -argumentowych
Małgorzata Korytkowska
14
317–330 Czy czasowniki stracić, zmarnować, roztrwonić i przepuścić są wyrażeniami synonimicznymi?
Dorota Kruk
10
331–339 O czasowniku kpić. Analiza składniowo-semantyczna
Joanna Muszyńska
9
341–348 Walencja zwrotów frazeologicznych
Anna Pajdzińska
11
349–359 O właściwościach czasownika alarmować
Kamila Potocka-Pirosz
18
361–375 Walencja czasowników określających relacje międzyludzkie w języku czeskim
Lucie Saicová Římalová
22
377–395 Valency Patterns in Czech Learner Corpora
Alexandr Rosen
22
397–410 Rozdíly ve valenčních vlastnostech vybraných českých, ruských a polských lexikálních jednotek
Karolína Skwarska, Veronika Stranz-Nikitina, Katarzyna Vaculová
23
411–432 Walencja czasowników a problem „dziedziczenia” własności walencyjnych przez quasi-imiesłowy przysłówkowe
Marzena Stępień
45
433–450 Dystrybucja włączników a klasyfikacja predykatów wymagających argumentu nieprzedmiotowego
Alicja Wójcicka
20
451–464 Jak i jak to jako operatory wprowadzające zdanie dopełnieniowe przy predykatach narracji (na tle predykat ...
Magdalena Żabowska
16